Pompejevo kazalište (Rim, 1. stoljeće pr. Kr.)

Pompejevo kazalište (Rim, 1. stoljeće pr. Kr.)

Kazalište koje je dao sagraditi Pompej Veliki, bilo je prvo stalno kazalište (izgrađeno od kamena, a ne od drveta) u antičkom Rimu.

Likovna umjetnost

Ključne riječi

Pompej, kazalište, kameni kazalište, Hram Venere, Julije Cezar, zgrada, arhitektura, građevina, Rim, Drevni Rim, Római Birodalom, drama, tragedija, stadij, stari vijek, povijest, kultura

Povezani dodatci

Pitanja

 • Koja se od navedenih tvrdnji odnosi na Gaja Jujije Cezara?
 • Tko od navedenih ličnosti nije bio lan prvog trijumvirata?
 • Koji je nadimak nosio Pompej?
 • U kojoj je bitci Pompej poražen od strane Cezarove vojske?
 • Koja se od navedenih tvrdnji odnosi na Pompejevo kazalište?
 • Kojem je božanstvu bio posvećen hram koji se nalazio na tribinama za gledatelje?
 • Koja se građevina usko povezuje s Cezarovom smrću?
 • Što od navedenog nije povezano s Pompejevim kazalištem?
 • Što je od navedenog bilo dijelom Pompejevog kazališta?
 • Koji je oblik imalo zabatno polje na Venerinom hramu?
 • Koja je od navedenih osoba živjela u vrijeme Gneja Pompeja Velikog?
 • Koja od navedenih osoba nije živjela u vrijeme Gneja Pompeja Velikog?
 • Što znači riječ "quadriporticus"?
 • Koja od građevina NIJE postojala u antičkom Rimu?
 • Je li sljedeća tvrdnja točna?\nPompejevo kazalište u funkciji je bilo i nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva.
 • Koji je oblik vlasti u vrijeme gradnje Pompejevog kazališta bio prisutan u antičkom Rimu?
 • Kada je izgrađeno Pompejevo kazalište?
 • Kome je u rimskim kazalištima bila namijenjena "orchestra"?
 • Kako se nazivao prostor u Pompejevom kazalištu na kojem su glumili glumci?
 • Kako se zvala građevina u kojoj je Senat održao svoju sjednicu dan nakon Cezarova ubojstva.
 • Koje je boje bio rub toge koju su nosili senatori?
 • Kako se zvala muza komedije u grčkoj mitologiji?
 • U kakvoj su vezi bili Julije Cezar i Pompej Veliki?
 • Kojeg je oblika bila tribina za gledatelje u Pompejevom kazalištu?
 • Koliko je mjesta imala tribina za gledatelje u Pompejevom kazalištu?
 • Je li navedena tvrdnja točna?\nSvakoj ulaznici bilo je dodijeljeno određeno mjesto.
 • Koja je bila prvotna funkcija "curiae" u antičkom Rimu?
 • Na koji se način financirala gradnja Pompejevog kazališta?
 • Što se dogodilo s građevinom Curia Pompeia nakon atentata na Cezara?
 • Koji je glavni razlog gradnje kazališta?

3D modeli

Zgrada

 • dvorište (vrt) - Izgradnja raskošnog vrtnog kompleksa ukrašenog fontanama i kipovima bila je jako skupa.
 • Curia Pompeia - Građevina smještena na samom kraju vrta, u kojoj su se održavale i sjednice Senata.
 • quadriporticus - Vrt pravokutnog oblika sa svih je strana bio okružen kolonadama. Na ovom su mjestu bila izložena i umjetnička djela koja je skupio sam Pompej.
 • Theatrum Pompeii - Kamena građevina čije je otvorenje bilo 55. g. pr. Kr., a naziv je dobila po Pompeju Velikom.

Gnej Pompej Veliki (106.-48. g. pr. Kr.) bio je voskovođa i političar u kasnoj Rimskoj Republici. Nadimak "Veliki" ("Magnus") dobio je zahvaljujući svojim uspjesima u vojnim pohodima. Tri je puta izabran za konzula. Zajedno s Gajem Julijem Cezarom i Markom Licinijem Krasom 60. g. pr. Kr. sklopio je prvi trijumvirat. Na posljetku je Pompej poražen od strane Cezarovih snaga u bitci kod Farsala, 48. g. pr. Kr.

U vrijeme svog drugog konzulata Pompej je inicirao gradnju kazališta inspiriranog posjetom grčkog grada Mitilenea. Gradnjom ove spektakularne građevine za sebe je želio pridobiti političku popularnost. Gradnja kazališta započela je oko 61. g. pr. Kr., a financirana je iz sredstava koje je Pompej iz svojih vojnih pohoda donio kao plijen. Kompleks građevina, čija je gradnja završena 55. g. pr. Kr., predstavljao je prvo važnije kazalište izgrađeno od kamena u starom Rimu.

Kazalište, ponato i kao Pompejevo kazalište, sastojalo se od tri glavna dijela: kazališta (pozorišta), vrta okruženog kolonadama i curiae nazvana po Pompeju, koja se nalazila na kraju vrta.

Kazalište

 • porticus post scaenam - Ukrašen kolonadni trijem s korintskim stupovima, koji se nalazio ispred pozadine pozornice, saenae front, i koji je bio povezan s njome.
 • scaenae frons - Zid koji se nalazio iza pozornice, a služio je i kao kulisa. U pravilu se sastojao od dva ili tri kata i bio je bogato ukrašen.
 • vomitorium - Sustav prolaza i hodnika koji je služio za brz ulazak i izlazak iz kazališta.
 • cavea - Tribine za gledatelje.
 • orchestra - Prostor za zbor u antičkom grčkom kazalištu. U antičkom Rimu nije imao značajnu ulogu.
 • proscaenium - Linija koja je dijelila razinu pozornice i zbora. Često je bila ukrašena.
 • pulpitum - Pozornica ispred scaenae frons.
 • Venerin hram - Hram na vrhu tribina posvećen božici ljubavi i ljepote.

Struktura rimskih kazališta od kamena inspirirana je grčkim modelima. No, među njima su postojale dvije važne razlike. Dok je grčko kazalište građeno na padini brijega, rimsko je imalo vlastite temelje i građeno je na ravnom terenu. Nadalje, rimsko je kazalište bilo zatvoreno sa svih strana.

Najdojmljiviji strukturalni element kazališta polukružnog oblika bila je pozadina pozornice (scaenae frons) bogato ukrašena stupovima i kipovima, koja se sastojala od nekoliko razina. U zidu scene nalazila su se središnja vrata (porta regia) koja su glumci koristili kao ulaz, odnosno izlaz s pozornice (pulpitum). Visina tribina za gledatelje (cavea) odgovarala je visini pozadine pozornice. Prema izvorima, na tribinama je bilo mjesta za 40.000 gledatelja. Svakoj ulaznici za određenu predstavu bilo je dodijeljeno točno određeno mjesto na tribinama. Ispod tribina nalazili su se prolazi (hodnici) i izvanredno projektirani ulazi i izlazi, koji su omogućavali se tribine brzo popune ili isprazne. Na vrhu središnjeg dijela tribina nalazio se Venerin hram.

Pompejeve kazalište gotovo je 40 godina bilo jedino kameno kazalište unutar gradskih zidina Rima. No, zahvaljujući svojoj ljepoti i veličini, na važnosti nije izgubilo ni nakon izgradnje drugih kamenih kazališta.

Ironično, Cezar je upravo u ovom kazalištu slavio pobjedu nad Pompejem. Kasnije je više puta obnavljano i rekonstruirano (primjerice u doba careva Augusta, Klaudija, Septimija Severa), a svoju prvobitnu funkciju zadržalo je i nakon pada Zapadnog Rimskog Carstva (476). Sredinom 6. stoljeća broj stanovnika Rima drastično se smanjio uslijed ratovanja, a Pompejevo kazalište prepušteno je svojoj sudbini.

Tribine

 • porticus post scaenam - Ukrašen kolonadni trijem s korintskim stupovima, koji se nalazio ispred pozadine pozornice, saenae front, i koji je bio povezan s njome.
 • pulpitum - Pozornica ispred scaenae frons.
 • proscaenium - Linija koja je dijelila razinu pozornice i zbora. Često je bila ukrašena.
 • scaenae frons - Zid koji se nalazio iza pozornice, a služio je i kao kulisa. U pravilu se sastojao od dva ili tri kata i bio je bogato ukrašen.
 • porta regia - Vrata na sredini pozornice, kojima su se služili glumci.

Pozornica

 • kolonadni trijem - Mjesto s kolonadama.
 • ulazi i izlazi - Zahvaljujući arhitektima i dizajnerima gledatelji su, kao i u amfiteatrima, u kazalište mogli brzo ući i napustiti ga.
 • cavea - Tribine za gledatelje.
 • orchestra - Prostor za zbor u antičkom grčkom kazalištu. U antičkom Rimu nije imao značajnu ulogu.
 • Venerin hram - Hram na vrhu tribina posvećen božici ljubavi i ljepote.
 • aditus maximus - Ulazi na razini orchestre koji su se nalazili s obje strane kazališta.

Venerin hram

 • kolonadni trijem - Mjesto s kolonadama.
 • zabat
 • timpan - Polukružna ili trokutasta površina u zabatu, okružena kornišima, često ukrašena reljefima i kipovima.
 • korniš
 • granitni stup

U rimskoj mitologiji Venera je božica ljubavi i ljepote, simbol plodnosti i blagostanja. Njezin pandan u grčkoj mitologiji je Afrodita.
Smatrala se majkom rimskog naroda jer je njezin sin Enea bio taj koji je u Italiju doveo izbjeglice koje su bježale iz goruće Troje. Kult božice Venere zauzimao je najvažnije mjesto u politeističkoj religiji Rimljana i brojne su svečanosti upriličene u njenu čast.

U čast božice Venere podignuti su brojni hramovi, uključujući i spomenuti hram u sklopu Pompejevog kazališta. Navodno je sam Pompej jednom rekao da je zapravo dao izgraditi hram, a kazalište je samo omogućavalo pristup tom hramu.

Vrt

Iza scaenae frons, pozadine pozornice, nalazio se veličanstven vrt pravilnog četvrtastog oblika, koji je bio okružen kolonadama. Raskošan vrt krasile su fontane koje je vodom opskrbljivao obližnji akvaduk, cvijeće, zimzelene biljke i kipovi koje je skupio sam Pompej. Neki od kipova bili su izloženi ispod quadriporticusa.

Kurija

 • senatori - Senat je bio najvažnije zakonodavno tijelo Rimske Republike. Njegovi članovi, senatori, pripadali su društvenoj eliti i nosili su toge s ljubičastim rubovima.
 • zabat
 • timpan - Polukružna ili trokutasta površina u zabatu, okružena kornišima, često ukrašena reljefima i kipovima.
 • korniš
 • kolonadni trijem - Mjesto s kolonadama.
 • Gaj Julije Cezar - Jedan od najpoznatijih rimskih državnika koji je ubijen u Curiji Pompeiji, 15. ožujka 44. g. pr. Kr., na putu za sjednicu Senata.

Curia Pompeia bila je smještena na jednoj, a kazalište na drugoj strani vrta. Curiae su u antičkom Rimu bile mjesta političkih okupljanja. Vrhovna zakonodavna institucija Rimske Republike, Senat, također je ovdje u to vrijeme privremeno održavala svoja zasjedanja.

No Curia je postala poznata po tome što se ovdje, pretpostavlja se, 15. ožujka 44. g. pr. Kr. odigrao atentat na Gaja Julija Cezara, koji su predvodili senatori i aristokrati, zagovornici republike.

Šetnja

Animacija

 • Venerin hram - Hram na vrhu tribina posvećen božici ljubavi i ljepote.

Julije Cezar

Gaj Julije Cezar (100. g. pr. Kr. - 44. g. pr. Kr.) bio je rimski vojskovođa i političar te ujedno i jedna od najpoznatijih ličnosti antičkog Rima. Kao vrstan i poznat vojskovođa, Cezar je 60. g. pr. Kr. zajedno s Pompejem i Markom Licinijem Krasom osnovao prvi trijumvirat. Nakon pobjede nad Pompejem uveo je vojnu diktaturu i proglasio se doživotnim diktatorem (dictator in perpetuity). On je, zapravo, bio taj koji je pripremio temelje za nastanak Rimskog carstva. Općenito gledano, među narodom je uživao popularnost, no zagovornici republike planirali su njegovo ubojstvo koje su na Martovske ide, 15. ožujka, 44. g. pr. Kr. napokon i proveli.

Naracija

Gradnju kazališta potaknuo je Pompej Veliki, rimski političar i vojskovođa, u vrijeme svog drugog mandata kao konzula. Gradnja je završena 55. g. pr. Kr., čime je Pompejevo kazalište, koje je financirano iz sredstava koje je Pompej donio kao plijen iz svojih vojnih pohoda, postalo prvo kameno kazalište u Vječnom gradu, Rimu.

Kazalište je bilo polukružnog oblika i imalo je 40.000 sjedećih mjesta. Na vrhu središnjeg dijela tribina, nasuprot pozornici (pulpitum), nalazio se hram posvećen božici Veneri. Veličanstven vrt nalazio se iza scaenae frons, bogato ukrašene pozadine pozornice, koja je služila i kao kulisa.
Vrt pravokutnog oblika sa svih je strana bio okružen kolonadama i bogato ukrašen fonatanama i kipovima.

Curia Pompeia, koja je naziv dobila po Pompeju, bila je smještena na drugoj strani vrta, nasuprot kazalištu. On je bila mjesto političkih okupljanja, a u njoj su se privremeno održavale i sjednice rimskog Senata. Prema povijesnim izvorima, to je, ujedno, i mjesto na kojem je pogubljen Gaj Julije Cezar, jedna od najpoznatijih ličnosti starog Rima.

Povezani dodatci

Dionizovo kazalište (Atena, 4. stoljeće pr. Kr.)

Kazalište karakterističnog oblika i odlične akustike smjestilo se uz atensku Akropolu.

Alezija (Francuska, 1. stoljeće pr. Kr.)

Galski grad Alezija, koji je obranio Vercinegetorix, opkolila je rimska vojska Julija Cezara 52. g. pr. Kr.

Dioklecijanova palača (Split, Hrvatska)

Dioklecijanovu palaču sagradio je rimski car Dioklecijan u blizini svog rodnog mjesta.

Koloseum (Rim, 1. stoljeće)

Najpoznatiji i najimpozantniji amfiteatar u antičkom Rimu, izgrađen u 1. stoljeću.

Senator sa suprugom u antičkom Rimu

Senatori su, kao članovi najvišeg društvenog sloja u antičkom Rimu, nosili toge s grimiznim rubom.

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. stoljeće)

Prvo zatvoreno kazalište u suvremenoj povijesti, koje se gradilo prema antičkim pravilima gradnje, otvoreno je 1585. godine.

Circus Maximus (Rim, 1. stoljeće)

Circus Maximus (latinski: Veliki krug) je bio najveća građevina u Starom Rimu. U njemu su održavane utrke dvokolica, ali i gladijatorske borbe.

Globe kazalište (London, 17. stoljeće)

Zgrada londonskog kazališta je ovalni amfiteatar, bez krova u centralnom dijelu - jedan od njegovih ravnatelja je bio William Shakespeare.

Karakaline terme (Rim, 3. stoljeće)

Veličanstveni kompleks javnih kupki u Rimu sagrađen je između 212. i 216. godine za vrijeme vladavine cara Karakale.

Oltar veličanstvenog mira (Rim, 1. stoljeće prije naše ere)

Oltar veličanstvenog mira je monumentalni oltar koji je napravljen, kako bi se proslavio Augustov pobjednički povratak iz Galije i Španjolske. Jedan je od...

Panteon (Rim, 2. stoljeće)

Panteon ili "Hram svih bogova" sagrađen je u vrijeme vladavine rimskog cara Hadrijana.

Stambena zgrada u antičkom Rimu

Prostrane stambene zgrade bogatijih Rimljana su imale različite tlocrte i sastojale su se od mnogo prostorija.

Titov slavoluk (Rim, 1. stoljeće)

Titov slavoluk podignut je na Forumu Romanumu povodom Titove pobjede nad židovskim pobunjenicima u Velikom ustanku i osvajanja Jeruzalema.

Vodovodi i cesti u antičkom Rimu

Odličan vodovodni i cestovni sustav rimskoga carstva pokazatelj razvijenosti rimske kulture.

Added to your cart.