Poljodjelstvo na obali Nila u starom Egiptu

Poljodjelstvo na obali Nila u starom Egiptu

Drevni Egipat nazivao se još i "darom Nila", budući da je rijeka Nil igrala vrlo važnu ulogu u nastanku egipatske civilizacije.

Povijest

Ključne riječi

Nil, poljoprivreda, poklon Nila, intenzivni uzgoj, navodnjavanje, sustav za navodnjavanje, naprava za izvlačenje vode, đeram, stari vijek, žetva, način života, Afrika, Egipat, poplava, kanal, suradnja, kalendar, zajednice

Povezani dodatci

Egipatski faraon i njegova supruga (2. stoljeće pr. K.)

U drevnom su Egiptu faraone štovali kao božanstva, smatrali su ih gospodarima života i smrti.

Oaza

Оаze su područja usred pustinja ili polupustinja, na vodom dobro opskrbljenim mjestima.

Odjeća u drevnom Egiptu

Stanovnici drevnog Egipta nosili su karakterističnu odjeću i nakit.

Stambena zgrada u drevnom Egiptu

Prosječna stambena zgrada u drevnom Egiptu je imala više tipično raspoređenih prostorija.

Arhimedov vijak (3. stoljeće prije naše ere)

Izum vijak pumpe pripisuje se Arhimedu, a koristila se za navodnjavanje.

Bitka kod Kadeša (1285. pr. Kr.)

Jedna od najvećih bitaka staroga doba, spada i u prve bitke koje se mogu rekonstruirati. U toj bitci su se sukobile dvije velesile tog doba – Hetitsko...

Džozerova piramida u selu Sakari

Stepenasta piramida, sagrađena u 27. stoljeću prije nove ere, bila je prva piramida u Egiptu.

Drevni egipatski bogovi

Nadčovječni duhovni svijet starih Egipćana je imao ogroman broj posebnih bića.

Izumi iz Mezopotamije (3. tisućljeće prije Krista)

Jednostavni, ali revolucionarni izumi koje i danas koristimo.

Kamen iz Rozete

Kamen iz Rozete pomogao je u odgonetavanju tajne hijeroglifa.

Legendarna antička carstva

Za vrijeme više tisuća godina u povijesti je nastalo (i propalo) bezbroj legendarnih carstva.

Mjerenje vremena

Prve kalendare i instrumente za mjerenje vremena kotistile su već drevne istočne civilizacije.

Egipatske piramide (Giza, 26. stoljeće prije Krista)

Piramide u Gizi jedino su netaknuto čudo Staroga vijeka koje je ostalo očuvano do današnjih dana.

Jedrenjak u drevnom Egiptu

Jedrenjaci u drevnome Egiptu korišteni za plovidbu morem i rijekama imali su jedno jedro i vesla.

Grad Babilon (6. stoljeće pr. Kr.)

Antički grad Babilon je bio smješten u Mezopotamiji i pružao se na dvije obale rijeke Eufrat.

Poljoprivredne tehnike

Poljoprivredne tehnike su se razvijale paralelno sa ljudskom civilizacijom u srednjem i novom vijeku.

Tutankamonova grobnica (14. stoljeće prije Krista)

Jedno od najvećih arheoloških otkrića 20. stoljeća bilo je otkriće grobnice ovog egipatskog faraona.

Vodeni kotači u sirijskom gradu Hama (13. stoljeće)

U srednjovjekovnim arapskim gradovima su vodenim kotačima dostavljali vodu rijeke na veće udaljenosti.

Added to your cart.