Podzemne vode

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Geografija

Ključne riječi

podzemne vode, vodonosni sloj, raspucan vodonosni sloj, arteške vode, krška voda, nepropustan sloj, propusni sloj, područje krša, krški izvor, pitka voda, krš, spilja, padaline, poljoprivreda, poplave podzemnih voda, Kruženje vode, bušotina, izvor, struja, rijeka, hidrografija, priroda, hidrosfera, voda, geografija

Povezani dodatci

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Usisna i potisna crpka

Usisna i potisna crpka pripadaju najjednostavnijim vodenim crpkama.

Formiranje oblaka i oborina, vrste oblaka

Voda, koja se isparava, formira oblake različitih oblika, iz kojih voda u vidu oborina dospjeva nazad na Zemlju.

Gejzir

Gejzir je termalni izvor na površini koji povremeno izbacuje kipuću vodu i paru kao fontanu u zrak.

Geografska obilježja

Animacija nam pokazuje važnije reljefne oblike, površinske vode i njihova obilježja.

Geotermalna elektrana

Geotermalna elektrana transformira energiju vruće, podzemne vode pod tlakom u električnu energiju.

Kako morska voda oblikuje površinu Zemlje?

Morska voda, kao vanjska sila, ima važnu ulogu u oblikovanju priobalnog reljefa.

Kontinenti i oceani

Kopno na Zemlji podijeljeno je na kontinente između kojiih se nalaze oceani.

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Elektrana na plimu i oseku

Energija plime i oseke spada u oblik hidroenergije, koja gibanje mora uzrokovano padom i porastom razine mora koristi za transformaciju u električnu energiju.

Kako radi slavina?

Animacija nam odlično prikazuje princip rada tri najosnovnija tipa slavine.

Krška regija (srednji stupanj)

Udubine u kršu se dijele na nadzemne (ponikve, škrape, kamenice, doline, uvale, polja) i podzemne (špilje, jame). Česta uzvišenja su kukovi (strme stijene...

Krški reljefni oblici (osnovni stupanj)

Reljefni krški obici dijele se na površinske i podzemne.

Added to your cart.