Onečišćenje voda

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Geografija

Ključne riječi

onečišćenje voda, zagađenje okoliša, zaštita okoliša, kanalizacija, kisela kiša, održivi razvoj, ljudska aktivnost, pročišćavanje otpadnih voda, pesticid, klimatske promjene, krčenje šuma, pomorska trgovina, pomorski promet, radioaktivno zračenje, umjetno gnojivo, industrija, naselje, poljoprivreda, prijevoz vodenim putovima, kemijski, voda, nafta, geografija, smeće, razvoj, društvo, vízfelhasználás, jezera, mora, rijeka, štetne tvari, proizvodnja, okoliš, priroda

Povezani dodatci

3D modeli

Onečišćenje voda

 • onečišćenje voda uzrokovano industrijom
 • onečišćenje voda uzrokovano poljoprivredom
 • onečišćenje voda uzrokovano gradovima

Onečišćenje uzrokovano industrijom

 • radioaktivni otpad
 • industrijski nusprodukti - teški metali
 • nafta - vađenje sirove nafte
 • industrijske otpadne vode - organske tvari, teški metali
 • ispiranje soli

Onečišćenje uzrokovano poljoprivredom

 • intenzivno stočarstvo
 • stajnjak
 • stočarstvo - herbicidi, pesticidi kemijska gnojiva (nitrati)
 • erozija tla

Onečišćenje uzrokovano gradovima

 • pomorski promet
 • otpadne vode
 • onečišćene rijeke
 • kućni otpad
 • izlijevanje goriva

Povezani dodatci

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Stanica za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćene otpadne vode se koriste u poljoprivredi i industriji.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Zagađivanje okoliša

Nepovoljni efekti ljudskog društva utječu na okoliš, a to se naziva zagađivanjem okoliša.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Odsoljavanje morske vode

Pomoću odsoljavanja morske vode dobivamo pitku vodu.

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija i urbana naselja.

Podzemne vode

Podzemne vode i vodonosnici su vrste podzemnih voda.

Velegrad (Metropola)

Velegrad, odnosno metropola je naziv za grad s više od milijun stanovnika.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Evolucija jezera

Vode stajaćice u prirodnim udolinama na kopnu mogu nastati unutrašnjim i vanjskim silama Zemlje, kao i djelovanjem čovjeka.

Kako rijeke oblikuju reljef

Rijeke igraju važnu ulogu u oblikovanju Zemljine površine: uzrokuju eroziju, kao i nošenje i taloženje sedimenta.

Nuklearna elektrana

Energija koja se oslobađa prilikom nuklearne fisije koristi se za proizvodnju električne energije.

Obiteljska kuća nulte neto energetske emisije

Konstrukcija i dizajn modernih obiteljskih kuća od velike su važnosti za očuvanje i zaštitu okoliša.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Precizna poljoprivreda

Animacija nam pokazuje uporabu moderne tehnike u poljoprivrede.

Sistem obrane od poplava

Zaštitni nasipi, a prilikom manjih bujica i privremeni nasipi garantiraju obranu protiv poplava.

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Kamion za skupljanje smeća

Kamioni za skupljanje smeća imaju važnu ulogu u svakodnevnom gradskom životu.

Solarne elektrane

Solarne elektrane energiju sunčevih zraka pretvaraju u električnu energiju.

Added to your cart.