Onečišćenje tla

Onečišćenje tla

Animacija prikazuje glavne izvore onečišćenja tla.

Geografija

Ključne riječi

onečišćenje tla, tlo, erozija, planting trees, zagađenje okoliša, gospodarenje otpadom, zaštita okoliša, klimatske promjene, ljudska aktivnost, afforestation, krčenje šuma, deponij smeća, naselja, poljoprivreda, otpad, composting, nuklearni otpad, održivi razvoj, radioaktivnost, stočarstvo, geografija, plastika, kemijski, promet, industrija, okoliš, društvo, priroda

Povezani dodatci

Zagađenje okoliša

Zagađenje okoliša štetna je nuspojava ljudske aktivnosti na prirodni okoliš.

Onečišćenje voda

Industrija, poljoprivreda i gradovi glavni su izvori onečišćenja voda.

Onečišćenje zraka

Animacija nam prikazuje glavne izvore onečišćenja zraka: poljoprivreda, industrija i urbana naselja.

Žitarice

U žitarice se ubrajaju biljke iz porodice trava, koje se uzgajaju zbog njihovih jestivih zrnastih plodova.

Efekt staklenika

Kao posljedica ljudske aktivnosti raste koncentracija stakleničkih plinova, što rezultira snažnijim učinkom efekta staklenika te posljedično dovodi do...

Kako funkcionira kombajn?

Kombajni su poljoprivredni strojevi za žetvu raznih žitarica.

Kamion za skupljanje smeća

Kamioni za skupljanje smeća imaju važnu ulogu u svakodnevnom gradskom životu.

Kruženje vode (osnovna razina)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Oaza

Оаze su područja usred pustinja ili polupustinja, na vodom dobro opskrbljenim mjestima.

Obiteljska kuća nulte neto energetske emisije

Konstrukcija i dizajn modernih obiteljskih kuća od velike su važnosti za očuvanje i zaštitu okoliša.

Ozonski omotač

Velika je važnost ozonskog omotača za život na Zemlji jer štiti od UV zračenja.

Precizna poljoprivreda

Animacija nam pokazuje uporabu moderne tehnike u poljoprivrede.

Stanica za pročišćavanje otpadnih voda

Pročišćene otpadne vode se koriste u poljoprivredi i industriji.

Tipovi tla (profili)

Animacija prikazuje različite tipove taa.

Tipovi tla u Mađarskoj (geografska karta)

Animacija nam pokazuje mjesto različitih tipova tla u Mađarskoj.

Velegrad (Metropola)

Velegrad, odnosno metropola je naziv za grad s više od milijun stanovnika.

Vodoopskrbni sustav

Vodoopskrbni sustav korisnicima osigurava pitku vodu odgovarajuće kakvoće.

Bakrov(II) sulfat pentahidrat (CuSO₄)

Spoj bakra, koji se najviše upotrebljava u vinogradarstvu kao pesticid.

Added to your cart.