Obični bor

Obični bor

Jedna od najrasprostranjenih vrsta borova u svijetu. Autohtona sorta Eurazije.

Biologija

Ključne riječi

Obični bor, bor, zimzelena šuma, golosjemenjača, igla, zimzelen, stožac, Borolike, smola, šuma, pestić, višegodišnja, drvenast, domorodac, Euroazija, stablo, biljka, list, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Obični bor

 • obični bor

Obični bor voli puno svjetlosti. Spada u pionirske vrste drveća, što znači da je prva vrsta koja kolonizira područje i tako može podnjesti i nepovoljne uvjete. S toga je prikladan i za stabiliziranje pješćanog tla. Voli kiselo tlo, najčešće raste na stjenovitim brdskim padinama, na strmim obalama rijeka, brežuljcima, brdima i drugim ekstremnim staništima.

Obični bor je jedan od najjačih lakih drvnih sirovina i s toga je šriroko rasprostranjen u građevinskoj industriji i u industriji namještaja. Od smole bore se pravi eterično ulje, dok se za premazivanje gudala koristi kolofonska smola.

Rast

 • rast običnog bora - Krošnja običnog bora čunjastog je oblika kada je drvo mlado, a kasnije postane spljoštena. U povoljnim uvjetima visina drveta može biti do 20-35 metara.
 • 20-35 m

Stablo običnog bora relativno brzo raste, ali brzina rasta ovisi i o uvjetima okoline. U povoljnim uvjetima, stogodišnje stablo običnog bora može narasti i do 35 metara. Starija stabla bora gube grane na doljnjem dijelu debla, te im krošnja postane spljoštena.

Anatomija

 • slaba krošnja - Čunjastog je oblika kada je drvo mlado, a kasnije postane spljoštena.
 • kora - Na doljnjem dijelu debla sivo-smeđe boje, na gornjem dijelu debla i na granama narančaste boje.
 • ravno deblo
 • korijenje
 • iglice - Plavo-zelene boje, raste u paru.

Ravno deblo, grane formiraju pršljenove. Iglice stoje na kratkim izbojcima po dvije u bjeličastom rukavcu, uvijene u opno. Opale iglice stvaraju sporo rastvarljiv sloj palog lišća. Shodno ostalim biljkama golosjemenjačama, obični bor ima pravi korijen koji se razvija u glavni korijen i bočne ogranke.

Oplodni list

 • sjemeni zametak - Za razliku od kritosjemenjača, plodni list ih ne zatvara, oni samo leže otvoreno na njemu.
 • krilata sjemenka - Stavara se od sjemenog zametka nakon oplodnje. Krila pomažu u širenju borovih zrnca.
 • jednogodišnji plodni list
 • dvogodišnji plodni list

Sjemenke bora sazrijevaju u jesen nakon oprašivanja i ostanu u češeru cijele zime, a ispadaju iz njega tek u proljeće, nakon što se ženski češer otvorio.

Kako na ljuskavim listovima običnog bora dva sjemena leže otvoreno, ova biljka pripada skupu golosjemenjača. Od plodnih listova golosjemenjača ne nastaje zatvoreni plod.

Češeri

 • muški češer (♂) - Na ljuskavim, modificiranim listovima muškog češera se stvaraju peludni zrnci koji oplodnjavaju sjemene zametke pomoću vjetra.
 • ženski češer (♀) - U početku je zelene boje, a s vremenom postane drvenast i smeđe boje. Jedan dio ljuskavih listova je plodni list na kojem su sjemeni zameci.

Obični bor je jednodomna biljka, to jest njegovi ženski i muški češeri rastu na istoj biljci. U ženskim češerima rastu sjemeni zameci, dok se u muškom češeru stvara pelud.

Oprašivanje se odvija na početku ljeta, kada je temperatura zraka već dovoljno visoka.

Animacija

 • obični bor
 • slaba krošnja - Čunjastog je oblika kada je drvo mlado, a kasnije postane spljoštena.
 • kora - Na doljnjem dijelu debla sivo-smeđe boje, na gornjem dijelu debla i na granama narančaste boje.
 • ravno deblo
 • korijenje
 • iglice - Plavo-zelene boje, raste u paru.
 • rast običnog bora - Krošnja običnog bora čunjastog je oblika kada je drvo mlado, a kasnije postane spljoštena. U povoljnim uvjetima visina drveta može biti do 20-35 metara.
 • 20-35 m
 • muški češer (♂) - Na ljuskavim, modificiranim listovima muškog češera se stvaraju peludni zrnci koji oplodnjavaju sjemene zametke pomoću vjetra.
 • ženski češer (♀) - U početku je zelene boje, a s vremenom postane drvenast i smeđe boje. Jedan dio ljuskavih listova je plodni list na kojem su sjemeni zameci.
 • sjemeni zametak - Za razliku od kritosjemenjača, plodni list ih ne zatvara, oni samo leže otvoreno na njemu.
 • krilata sjemenka - Stavara se od sjemenog zametka nakon oplodnje. Krila pomažu u širenju borovih zrnca.
 • jednogodišnji plodni list
 • dvogodišnji plodni list

Naracija

Obični bor voli puno svjetlosti. Spada u pionirske vrste drveća, što znači da je prva vrsta koja kolonizira područje i tako može podnjesti i nepovoljne uvjete. S toga je prikladan i za stabiliziranje pješćanog tla. Voli kiselo tlo, najčešće raste na stjenovitim brdskim padinama, na strmim obalama rijeka, brežuljcima, brdima i drugim ekstremnim staništima.

Obični bor je jedan od najjačih lakih drvnih sirovina i s toga je šriroko rasprostranjen u građevinskoj industriji i u industriji namještaja. Od smole bore se pravi eterično ulje, dok se za premazivanje gudala koristi kolofonska smola.

Stablo običnog bora relativno brzo raste, ali brzina rasta ovisi i o uvjetima okoline. U povoljnim uvjetima, stogodišnje stablo običnog bora može narasti i do 35 metara. Starija stabla bora gube grane na doljnjem dijelu debla, te im krošnja postane spljoštena.

Ravno deblo, grane formiraju pršljenove. Iglice stoje na kratkim izbojcima po dvije u bjeličastom rukavcu, uvijene u opno. Opale iglice stvaraju sporo rastvarljiv sloj palog lišća. Shodno ostalim biljkama golosjemenjačama, obični bor ima pravi korijen koji se razvija u glavni korijen i bočne ogranke.

Obični bor je jednodomna biljka, to jest njegovi ženski i muški češeri rastu na istoj biljci. U ženskim češerima rastu sjemeni zameci, dok se u muškom češeru stvara pelud.

Oprašivanje se odvija na početku ljeta, kada je temperatura zraka već dovoljno visoka.

Sjemenke bora sazrijevaju u jesen nakon oprašivanja i ostanu u češeru cijele zime, a ispadaju iz njega tek u proljeće, nakon što se ženski češer otvorio.

Kako na ljuskavim listovima običnog bora dva sjemena leže otvoreno, ova biljka pripada skupu golosjemenjača. Od plodnih listova golosjemenjača ne nastaje zatvoreni plod.

Povezani dodatci

Gigantska sekvoja

Gigantske sekvoje su najveća živa bića na našoj planeti.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Vertikalno zoniranje

U planinama se klima, tlo, oblikovanje reljefa, te flora i fauna mijenjaju zavisno o nadmorskoj visini.

Život u Perm razdoblju

Flora i fauna u posljednjem razdoblju paleozoika Zemljine povijesti.

Životni ciklus biljaka

Za razvoj mahovina i paprati, angiospermija i gimnospermija karakteristična je promjena generacije.

Anatomija lista

Animacija prikazuje glavne vrste listova te razliku između listova jednosupnica i dvosupnica.

Divlji kesten

Animacija nam pokazuje promjene divljeg kestena tijekom četiri godišnja doba.

Hrast

Na primjeru hrasta možemo pogledati promjenu drveća tijekom četiri godišnja doba.

Krčenje šume

Krčenje šume ima negativne učinke na prirodni okoliš.

Tipovi tla (profili)

Animacija prikazuje različite tipove taa.

Jabuka

Jabuka je vrsta voća koje se u najvećoj količini konzumira na svijetu.

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Added to your cart.