Moždane komore i glavna područja mozga

Moždane komore i glavna područja mozga

Animacija nam prikazuje unutrašnju strukturu mozga.

Biologija

Ključne riječi

komora, mozak, moždana kora, siva tvar, bijela tvar, mali mozak, veliki mozak, moždano deblo, bazalni gangliji, hipotalamus, hipofiza, lećasta jezgra, talamus, amigdala, cerebrospinalna tekućina, kaudalni nukleus, leđna moždina, cerebralna hemisfera, živčani sustav, volumen mozga, limbički sustav, produljena moždina, most, srednji mozak, čovjek, bilogija

Povezani dodatci

Pitanja

 • Pronađite talamus!
 • Pronađite amigdalu!
 • Pronađite repasti ganglij!
 • Pronađite lećastu jezgru!
 • Pronađite desnu bočnu komoru!
 • Pronađite lijevu bočnu komoru!
 • Pronađite III. moždanu komoru!
 • Pronađite IV. moždanu komoru!
 • Pronađite jezgru koja je odgovorna za oblikovanje agresivnog ponašanja!
 • Pronađite glavni prijenosni centar osjetilnih puteva!
 • Pronađite onu strukturu koja je u neposrednoj vezi sa centralnim kanalom!
 • Pronađite moždanu komoru smještenu između talamusa!
 • Pronađite moždanu komoru koja se nalazi u moždanom deblu!
 • Pronađite strukturu, koja je dio međumozga!
 • Pronađite onu jezgru sive tvari, koja sa hipotalamusom čini jednu veću cjelinu!
 • Pronađite onu jezgru sive tvari, koja je dio velikog mozga!

3D modeli

Moždina

 • veliki mozak - Najrazvijenije područje mozga, mjesto najviših moždanih funkcija, kao govor, organizacija pokreta, logično razmišljanje, sjećanje ili neke emocije. Sastoji se od dvije polutke. Vanjski sloj velikog mozga je moždana kora ili siva moždana tvar, ispod nje se nalazi bijela tvar u koju su ugrađene jezgre sive tvari ili bazalni gangliji.
 • mali mozak - Područje mozga koje ima važnu ulogu u koordinaciji pokreta.
 • moždano deblo - Tu se nalaze središta vrlo značajnih refleksa kao kašljanje, kihanje, povraćanje. Ima važnu ulogu i u regulaciji krvnog tlaka te disanja. Odavdje polazi većina moždanih živaca, iz sive tvari moždanog debla. Dijelovi moždanog debla su od dolje prema gore: produžena moždina, most i srednji mozak.
 • kralježnična moždina - Prostire se u kralježnici. Odavdje polaze moždinski živci. Središta nekih refleksa kao što su refleks povlačenja kože ili patelarni refleks također se nalaze u kralježničnoj moždini.

Moždane komore i jezgre

 • talamus - Sa hipotalamusom zajedno čini međumozak. Sastoji se od više jezgra. Osim mirisnih vlakna tu se nalazi centar svih osjetilnih vlakna. Ima važnu ulogu u oblikovanju nekih osjećaja i sudjeluje u regulaciji spavanja.
 • repasti ganglij - Nazvan je po svojem karakterističnom obliku. Sa lećastom jezgrom je povezan pomoću mostova sivih tvari. Kao dio ekstrapiramidalnih sustava ima važnu ulogu u organizaciji pokreta, u učenju, u radu memorije odnosno u oblikovanju nekih osjećaja (npr. ljubavi).
 • lećasta jezgra - Unutrašnji dio joj je globus pallidus, a vanjski sloj se zove putamen. Kao dio ekstrapiramidalnih sustava ima važnu ulogu u organizaciji pokreta. Njegovo nedovoljno funkcioniranje utječe na oblikovanje Parkinsonove bolesti. Za njega se veže organizacija nekih odbojnih reakcija (gađenje, mržnja).
 • amigdala - Kao dio limbičkog sustava ima važnu ulogu u oblikovanju nekih osjećaja i u radu memorije. Važna je u oblikovanju društvenih odnosa, agresivnog vladanja, seksualnog ponašanja i vjerojatno u spolnom identitetu (heteroseksualnost, homoseksualnost).
 • lijeva bočna komora - Sa ostalim moždanim komorama su susjedne, unutrašnjost im je puna cerebrospinalnom tekućinom (liquor).
 • desna bočna komora - Sa ostalim moždanim komorama su susjedne, unutrašnjost im je puna cerebrospinalnom tekućinom (liquor).
 • III. moždana komora - Besparna, pljosnata moždana komora, koja se nalazi između talamusa. Sa ostalim moždanim komorama je susjedna, unutrašnjost joj je puna cerebrospinalnom tekućinom (liquor).
 • IV. moždana komora - Besparna moždana komora, koja se nalazi u moždanoom deblu. Nastavlja se u kralježničnoj moždini kao centralni kanal. Sa ostalim moždanim komorama je susjedna, unutrašnjost joj je puna cerebrospinalnom tekućinom (liquor).
 • veliki mozak - Najrazvijenije područje mozga, mjesto najviših moždanih funkcija, kao govor, organizacija pokreta, logično razmišljanje, sjećanje ili neke emocije. Sastoji se od dvije polutke. Vanjski sloj velikog mozga je moždana kora ili siva moždana tvar, ispod nje se nalazi bijela tvar u koju su ugrađene jezgre sive tvari ili bazalni gangliji.
 • mali mozak - Područje mozga koje ima važnu ulogu u koordinaciji pokreta.
 • moždano deblo - Tu se nalaze središta vrlo značajnih refleksa kao kašljanje, kihanje, povraćanje. Ima važnu ulogu i u regulaciji krvnog tlaka te disanja. Odavdje polazi većina moždanih živaca, iz sive tvari moždanog debla. Dijelovi moždanog debla su od dolje prema gore: produžena moždina, most i srednji mozak.
 • hipotalamus i žlijezda hipofiza - Hipotalamus je (sa talamusom zajedno) dio međumozga. Centar je hormonalnog sustava i ima važnu ulogu u upravljanju vegetativnih funkcija (npr. glad, sitost, žeđ, tjelesna temperatura). Žlijezda hipofiza je važna žlijezda hormonalnog sustava i stoji pod kontrolom hipotalamusa. Proizvodi hormone koji upravljaju drugim žlijezdama.

Dijelovi mozga

Presjek

Povezani dodatci

Dijelovi ljudskog mozga

Ljudski mozak sastoji se od moždanog debla, malog mozga, međumozga i velikog mozga koji se dijeli na režnjeve.

Ljudski mozak

Glavni dijelovi mozga su moždano deblo, međumozak, veliki mozak i mali mozak.

Živčani sustav

Središnji živčani sustav sastoji se od mozga i kralježnične moždine, a periferni od živaca i živčanih čvorova.

Os hipotalamus - hipofiza

Os hipotalamus - hipofiza regulacijsko je središte našeg endokrinog sustava.

Živčane stanice i živčano tkivo

Živčane stanice su stanice specijalizirane za prijenos živčanih impulsa.

Anatomija kralježnične moždine

Kralježnična moždina dio je središnjega živčanoga sustava, smještena je u kralježnici i iz nje polaze moždinski živci.

Djelovanje neuroprijenosnika

Neuroprijenosnici su kemijske tvari u ulozi komunikacijskih sredstava među neuronima.

Kortikalna organizacija govora

Za stvaranje govora potrebna je sinkronizirana aktivnost nekoliko centara u kori velikoga mozga.

Lubanja i kralježnica

Dva glavna dijela središnjeg živčanog sustava, mozak i kralježnična moždina, zaštićeni su lubanjom i kralježnicom.

Added to your cart.