Lokalni vjetrovi

Lokalni vjetrovi

Najvažnije vrste lokalnih vjetrova su morsko-kopneni, planinsko-dolinski i preljevni (slapoviti, silazni).

Geografija

Ključne riječi

lokalni vjetrovi, atmosferska cirkulacija, vjetar, padajući vjetrovi, mistral, vjetar fen, atmosfera, tlak zraka, temperatura, padaline, priroda, geografija

Povezani dodatci

Pitanja

  • Ispunite praznine! Masa uzlaznog zraka uzrokuje padaline i spušta se niz padinu. U međuvremenu .......... jer topli zrak ima kapacitet topline ..........
  • Ispunite praznine! Suha zemlja zagrijava se brže od mora, uzrokujući da tlak zraka iznad nje .......... tijekom dana. Kao rezultat toga, vjetar puše iz smjera ..........
  • Za dana zrak u dolini je topliji nego na uzvisinama što uzrokuje kretanje zraka iz doline prema visini. Zašto?
  • Maestral je hladni, sjeverni vjetar koji puše na jugu Francuske i dolazi sa središnjih planina. Kojoj vrsti lokalnih vjetrova pripada?
  • Transilvanijski genij je snažan, hladan, suh vjetar s planina. Kojim lokalnim vjetrovima pripada?
  • Bura je vjetar koji puše na obali Jadrana. Kojoj vrsti lokalnog vjetra pripada?
  • Na Bakony Mainu, topli vjetar koji prolazi sjevernim smjerom jezera Balaton i teče prema jezeru Balaton je topao. Kojim lokalnim vjetrovima pripada?
  • Fen je vjetar koji se spušta najčešće niz sjeverne obronke Alpa. Kojem lokalnom vjetru pripada?

3D modeli

Povezani dodatci

Ciklona i anticiklona u umjerenom pojasu

Ciklone su velika područja cirkulirajućeg zraka u čijem središtu se formiraju oblaci i oborine.

Eolski oblici reljefa na obalama i stepama

Vjetar, kao vanjska sila ima važnu ulogu u oblikovanju priobalnih područja te stepa.

Formiranje oblaka i oborina, vrste oblaka

Voda, koja se isparava, formira oblake različitih oblika, iz kojih voda u vidu oborina dospjeva nazad na Zemlju.

Kruženje vode u prirodi (srednji stupanj)

Voda na Zemlji nalazi se u neprekidnom stanju promjene. Ciklus vode uključuje sljedeće procese: isparavanje, stvaranje padalina, otapanje i zamrzavanje.

Meteorološki instrumenti (početni stupanj)

Animacija nam pokazuje instrumente, koji se koriste za pretraživanje atmosferskih pojava

Munja

Munja je naglo pražnjenje atmosferskog električnog naboja popraćeno bljeskom i snažnim zvukom, gromom.

Planetarno kruženje zraka

Razlika u temperaturi između polova i ekvatora izaziva planetarno kruženje zraka, na koje utiče više čimbenika, između ostalog i okretanje Zemlje.

Tornado

Kratkotrajni, ali veoma snažni zračni vrtlozi ogromne razorne snage.

Tropske ciklone

Ciklona je zračni vrtlog sa promjerom od više stotina kilometara, u kojem se stvaraju oblaci i oborine.

Vertikalno zoniranje

U planinama se klima, tlo, oblikovanje reljefa, te flora i fauna mijenjaju zavisno o nadmorskoj visini.

Vjetroelektrane

Vjetroelektrane pokretnu energiju vjetra transformiraju u električnu energiju.

Meteorološki instrumenti (srednji stupanj)

Animacija nam pokazuje instrumente, koji se koriste za pretraživanje atmosferskih pojava

Monsunski sustav vjetrova

Monsunski vjetrovi tijekom ljeta prinose oborine sa oceana na kopno.

Morske struje

Morske struje su povezano gibanje morske odnosno oceanske vode, koje ima važan planetarni utjecaj.

Added to your cart.