Lisičarke

Lisičarke

Trup gljiva lisićarki se gradi od hife koja se razvija iz spora.

Biologija

Ključne riječi

gilled gljiva, gljiva, prsten, opnasta ovojnica (volva), šešir, stabljika, spora, škrge, hifa, vilinski prsten, plodno tijelo, steljka, šuma, eukariotski, bazidiomicete, bilogija

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Usporedba jestivih i otrovnih gljiva

Neke od gljiva mogu prouzrokovati smrtonosna trovanja, dok su druge važni dijelovi naše trpeze.

Životni ciklus mahovina i paprati

Ova animacija uspoređuje životne cikluse mahovina i paprati, pomažući razumijeti opći životni ciklus biljaka.

Obični bor

Jedna od najrasprostranjenih vrsta borova u svijetu. Autohtona sorta Eurazije.

Promjenjiva ameba

Jednostanični, heterotrofni organizmi, slatkovodni, s nepostojanim oblikom.

Slojevi šuma

Slojevi različnih šuma mogu se razlikovati.

Nacionalni parkovi u Mađarskoj

Na području Mađarske se nalazi deset nacionalnih parkova.

Obični jelenak

Kroz primjer običnog jelenka možemo upoznati rad mišića i mehanizam leta kukaca te razmnožavanje kornjaša.

Pradomovina uzgajanih biljaka i domaćih životinja

Trenutno uzgajane biljke i naše domaće životinje vode porijeklo iz najraznovrsnijih dijelova Zemlje.

Usporedba jednosupnica i dvosupnica.

Jednosupnice i dvosupnice čine dvije velike skupine kritosjemenjača.

Added to your cart.