Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Karbonatni ion (CO₃²⁻)

Složen ion, nastaje iz ugljične kiseline, otpuštanjem protona.

Kemija

Ključne riječi

ion karbonata, kiseli zaostali ion, anion, ion, ionski spoj, ugljikova kiselina, karbonati, Anorganska kemija, kemija

Povezani dodatci

3D modeli

Model kuglica-štapić

Karbonatni ion CO₃²⁻

Informacije

Molarna masa: 60.1 g/mol

Oblik: trokut

Kut veze: 120°

Svojstva

Karbonatni ion je čestica vezana kovalentnom vezom; nosi dvija negativna električna naboja. Pi-veze su delokalizirane unutar iona. Ion formira soli s metalnim ionima i amonijevim ionom. Karbonati se ne otapaju u vodi (osim natrijevog karbonata, koji je slabo topljiv).

Pojava i proizvodnja

Karbonatni ioni se formiraju iz ugljične kiseline uz gubitak dva protona. Kalcijev karbonat je jedan od najčešćih minerala na Zemlji; pojavljuje se u brojnim oblicima, poput vapnenca, mramora, stalaktita i stalagmita, koralja, ljuski jaja i dolomita, minerala pronađenog u stijeni koja gradi cijele planine. U laboratorijima se proizvodi ugljikov dioksid iz vapnenca s upotrebom klorovodične kiseline.

Upotreba

Natrijev karbonat se koristi za omekšavanje vode i proizvodnju stakla. Kalcijev karbonat se koristi u građevinskoj industriji kao sirovina i proizvodi kalcijev oksid (poznat kao živo vapno, porozno vapno ili pečeno vapno).

Kalotni model

Naracija

Povezani dodatci

Kalcijev karbonat (CaCO₃)

Vapnenac je široko i svestrano korišten materijal.

Ugljična kiselina (H₂CO₃)

Tekućina bez boje i mirisa, nastaje otapanjem ugljikova oksida u vodi.

Ugljikov dioksid (CO₂) (srednji stupanj)

Plin bez boje i mirisa, teži od zraka. Neophodan u fozosintezi biljaka.

Ugljikov monoksid (CO) (srednji stupanj)

Bezbojni, bezmirisni plin, jako otrovan za ljude i životinje u visokoj koncentraciji.

Dušična kiselina (HNO₃)

Oksokiselina dušika. Bezbojna kiselina oštra mirisa, izrazito korozivna.

Permanganat ion (MNO₄⁻)

Kalijev permanganat se koristi kao sredstvo za dezinfekciju.

Added to your cart.