Generator i električni motor

Generator i električni motor

Generator mehaničku energiju pretvara u električnu energiju, a električni motor električnom strujom stvara mehnički rad.

Fizika

Ključne riječi

električni motor, generator, indukcija, proizvodnja električne struje, pravilo desne ruke, elektro, energija, električna struja, magnet, petlja u armaturi, pogon, izmjenjivač, izvor struje, istosmjerna struja, magnetizam, power plant, napon, motor, uzbuđenost, pol, zavojnica, elektricitet, elektron, fizika, mehanički rad

Povezani dodatci

3D modeli

Povezani dodatci

Istosmjerni motor

Između stalnih magneta istosmjernog motora nalazi se zavojnica kroz koje protječe električna struja.

Kondenzator

Kondenzator je uređaj kojemu je osnovno svojstvo sposobnost pohrane energije u obliku električnoga naboja.

Proizvodnja izmjenične struje

Električna energija može se proizvesti okretanjem vodiča u obliku petlje unutar magnetskog polja.

Transformator

Transformator je uređaj koji služi za promjenu električnog napona.

Alkalne baterije

Alkalna baterija pretvara kemijsku energiju u električnu energiju.

Dinamo (srednji stupanj)

Dinamo pretvara mehaničku energiju u električnu energiju.

Edisonova električna žarulja

Američki elektrotehničar, Edison je 1879 izumio električnu žarulju, koja je promijenila svakodnevni život.

Električno zvono

Uređaj koji radi uz pomoć elektromagneta.

Elektroenergetski sustav

Dostavlja električnu energiju od elektrane do potrošača.

Elektromotori

Elektromotori su prisutni u mnogim područjima našeg života. Upoznajmo razne vrste!

Laboratorij Nikole Tesle (Shoreham, USA)

Inženjer i izumitelj koji se smatra jednim od najvećih genijalnih umova druge industrijske revolucije i koji se bavio elektrotehnikom.

Maglev (magnetno levitacijski) vlak

Maglev vlak je posebna, moderna vrsta željezničkog vozila, koja u pokretu, pomoću magnetske sile, lebdi nad vodilicom. Ovo je najnovija vrsta tehnologije,...

Magnetron

Jedna od najvažnijih komponenti mikrovalne pećnice je magnetron, koji proizvodi mikrovalove.

Vodena turbina, generator

Pretvara kinetičku energiju vode u električnu energiju.

Magnetsko polje Zemlje

Sjeverno i južno magnetso polje Zemlje je u blizini zemljopisnog sjevernog i južnog pola.

Added to your cart.