Benediktinska crkva romaničkog stila (Ják, Mađarska)

Benediktinska crkva romaničkog stila (Ják, Mađarska)

Benediktinska crkva romaničkog stila sa posebnim portalom sagrađena je u 13. stoljeću u Mađarskoj.

Povijest

Ključne riječi

church of Ják, Ják, Jáki Nagy Márton, Benediktinac, opatija, Szent Jakab-kápolna, Frigyes Schulek, Sv, kapela, crkva, rumunjski, katolički, toranj

Povezani dodatci

3D modeli

Benediktinska opatija

Benediktinska opatija Jáka

Prijašnja Benediktinska opatija se nalazi na vrhu brda u selu Ják, zapadna Mađarska, 10 km od Szombathely.

Izgradnja crkve počela je 1220-tih godina; izgrađena je u tri stadija te je svoj konačan izgled poprimila poslije Mongolske invazije. Posvećena je u čast Svetom Jurju 1256.

Zgrada je jedno od najizuzetnijih djela Romaničke arhitekture u Mađarskoj.

Opatija je imala turbulentnu povijest:
neki njeni dijelovi bili su uništeni, pogođena je munjom i oštećena u vatri. Njena posljednja renovacija započela je početkom 20-tog stoljeća, prema planovima Frigyes Schulek.

Benediktinska opatija i vrt

Portal

Pročelje i portal

Veći dio vanjskih ukrasa crkve nalazimo na zapadnom zidu oko glavnog portala. Donjim dijelom pročelja dominira okićeni glavni portal, ukrašen geometrijskim uzorcima. Dekoracije portala su bogate i raznolike, sa geometrijskim uzorcima, karakteristične za Normanski stil.

Timpan iznad portala je ukrašen nišama trolistnih svodova koji su odvojeni stupovima. Niše sadrže okićene kipove, koji su dobri primjeri mađarsko-rimskih arhitektonskih skulptura.
Kipovi prikazuju Isusa Krista i 12 Apostola. Danas samo tri kipa imaju orginalne glave, ostale su uništili Otomanski napadači 1532. godine te su kasnije zamijenjene.

Vrh pročelja završava timpanom, formirajući organski prijelaz prema gornjim dijelovima zgrade.

Pročelje i portal

Zgrada

Arhitektonska obilježja

Crkva se nalazi na vrhu brda i okružena je zidovima. U crkveno dvorište se može ući kroz okićena vrata (Folnay vrata, izgrađena 1663. godine).

Trobrodna crkva izgrađena je u tipičnom Romaničkom stilu, prema tlocrtu bazilike.

Veći dio vanjskih ukrasa crkve nalazimo na zapadnom zidu, oko glavnog portala. Donjim dijelom pročelja dominira okićeni glavni portal, ukrašen geometrijskim uzorcima. Portal je jedan od najizvanrednijih primjera Romaničke arhitekture u Mađarskoj.

Ostatak zgrade je manje ukrašen (osim možda istočnog svetišta). Monotonija zidova je prekinuta zbijenim stupcima, svicima, ljudskim i životinjskim figurama. Prozori su u obliku luka.

Tlocrt

Kapelica

Kapelica Svetog Jakova

Kapelica Svetog Jakova nalazi se nasuprot glavnog, zapadnog pročelja. Budući da je bilo zabranjeno koristiti opatije kao župne crkve u Srednjem vijeku, kapelica je djelovala kao lokalna crkva.

Kapelica je izgrađena oko 1260. godine, ubrzo nakon toga je crkva završena. Izgrađena je u Romaničkom stilu, sa tlocrtom četverolista i dvije razine. Završni izgled poprimila je tijekom renovacije u 18-tom stoljeću.

Kapelica je manje ukrašena nego opatija. Sličnosti u ukrasima iznad ulaznih vrata dokazuju kako je kapelicu najvjerojatnije izgradio isti majstor.

Tlocrt i bočni pogled na kapelicu

Animacija

Naracija

Crkva se nalazi na vrhu brda u selu Ják, zapadna Mađarska, 10 km od Szombathely.
Sjećanje na prijašnju Benediktinsku opatiju očuvano je u crkvenoj zgradi i kapelici Svetog Jakova, koja se nalazi u crkvenom dvorištu.

Crkva je izvanredno djelo Romaničke arhitekture u Mađarskoj. Njezini arhitektski elementi sugeriraju kako je izgrađena u ranom 13-tom stoljeću, u nekoliko stadija. Najvjerojatnije ju je naručio Márton Jáki Nagy (ili Mártin od Ják), prvi mađarski plemić koji je spomenut u povelji oko 1220. godine. Crkva je posvećena u čast Svetom Jurju 1256.

Zgrada se dobro uklapa u okolinu, sa tornjevima vidljivim sa cijelog područja, koji dominiraju krajolikom. Trobrodna crkva izgrađena je u tipičnom Romaničkom stilu, prema tlocrtu bazilike. Tornjevi su integrirani dio vanjštine, bočni prolazi počinju ispod tornjeva.

Crkva i dvorište su orkuženi zidovima.
Na južnom dijelu zida su vrata Folnay ukrašena grbom opata po kojem su vrata dobila ime. Unutar vrata, južna strana crkve sadrže ulazna vrata, mnogo manja nego glavno pročelje. Okrenemo li se u desno, ondje možemo naći sakrstiju, bočne apside i glavne apside na istočnoj strani.

Sjeverna strana crkve je manje ukrašena. Veći dio vanjskih ukrasa su nađeni na zapadnom zidu, oko glavnog pročelja. Donjim dijelom pročelja dominira okićeni glavni portal. Portal sa geometrijskim uzorkom. Portal je jedan od najvećih blaga Romaničke arhitekture u Mađarskoj.
Niše iznad portala sadrže okićene kipove, primjere Romaničke arhitektske skulpture. Samo 3 kipa Isusa i Apostola imaju originalne glave, ostale su uništili Otomanski napadači 1532. godine te su kasnije zamijenjene.

Kapelica Svetog Jurja nalazi se nasuprot glavnog, zapadnog pročelja. Budući da je bilo zabranjeno da se opatije koriste kao župne crkve u Srednjem vijeku, kapelica je djelovala kao lokalna crkva. Izgrađena je u Romaničkom stilu sa tlocrtom četverolista, oko 1260. godine. Daleko manje ukrašena nego Opatijska crkva, završni izgled je poprimila tijekom renovacije u 18-tom stoljeću.

Opatijska crkva Jáka imala turbulentnu povijest: neki njeni dijelovi bili su uništeni, pogođena je munjom i oštećena u vatri. Njena posljednja renovacija započela je početkom 20-tog stoljeća, prema planovima Frigyes Schulek.

Povezani dodatci

Benediktinska opatija (Tihany, Mađarska)

Benediktinsku opatiju je 1055. godine utemeljio Andrija Prvi od Mađarske.

Kneževska opatija St. Gallen (11. stoljeće)

Vjerski kompleks je stotinama godina bila najznačajnija opatija bendiktinaca.

Pavlinski samostan

Pavlinski samostan ugarskih eremita izgrađen je 1225. godine u brdima Mečeka.

Crkva sv. Ivana Kanea (Ohrid, 13. stoljeće)

Pravoslavna crkva smještena na slikovitoj litici, nazvana po apostolu Ivanu.

Gotička katedrala (Clermont-Ferrand, 15. stoljeće)

Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije u gradu Clermont-Ferrand jedan je od dragulja francuske gotičke arhitekture.

Hijerarhija srednjovjekovne kršćanske crkve (11. stoljeće)

Animacija pokazuje ustrojstvo nadređenosti srednjovjekovne zapadne kršćanske crkve.

Katolička grobna crkva (Feldebrő, Mađarska)

Župna crkva sv. Martina iz 11. stoljeća jedna je od najznačajnijih povijesnih građevina u Mađarskoj.

Povijesna topografija (naselja - Karpatski bazen)

Na karti smjestite na odgovarajuća mjesta značajnija naselja Karpatskog bazena.

Samostan Melk (Austrija)

900 godina star benediktinski samostan nalazi se u Melku, na desnoj obali Dunava.

Vikinška drvena crkva (Borgund, 13. stoljeće)

Norveška drvena crkva sačuvana u izvornom, srednjovjekovnom stanju.

Zvono

Zvono pripada u skupinu udaraljki i idiofonih glazbenih instrumenata. Postoje različiti tipovi.

Naseobina u doba Arpadovića.

Zemunice su bile tipična boravišta ljudi u doba Arpadovića.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola Sopianae kulturni je spomenik iznimne vrijednosti.

Ranokršćanska nekropola Sopianae (Pečuh, Mađarska, 4. stoljeće)

Ranokršćanska nekropola u Pečuhu izvanredan je povijesni spomenik kulture.

Katedrala (Segedin, Mađarska)

Zavjetna crkva Segedin izdvaja se od jedninstvenog kompleksa zgrada na trgu ispred katedrale.

Added to your cart.