موزاوب ويژه

mozaWeb for home learning

بیش از ۱۲۰۰ نمای سه‌بعدی، صدها فیلم آموزشی، تصویر، صوت، ابزار موضوعی و بازی برای همه موضوعاتی که به صورت آنلاین در هر نقطه قابل دسترسی هستند. موزاوب با هر مرورگری قابل دسترسی است و به هیچ نرم‌افزار دیگر اضافی نیاز ندارد.

بیشتر بخوانید

پیشنهاد برای کلاس‌های مدرسه

علاوه بر اشتراک‌های فردی، برای بسته کلاس و همه کلاس‌ها پیشنهاد تخفیف داریم. این بسته شامل بیش از ۲۰ اشتراک موزاوب ویژه است. دانش‌آموزان می‌توانند با تبلت خود به موزابوک معلم وصل شده و در کار در کلاس شرکت کنند.

عملکردهای دیگر پلتفرم موزاوب
  • از طریق کتاب‌های درسی تعاملی (در دسترس برای خرید جداگانه) باز کنید و ورق بزنید.
  • بدون از بین رفتن کیفیت تصویر، بخش‌های صفحه کتاب‌های تعاملی را بزرگ‌نمایی کنید
  • اجرای محتوای تعاملی کتاب‌های درسی دیجیتالی
  • تکمیل کار در خانه
  • پخش کننده درون‌برنامه‌ای ویدئو و صوت
مقایسه
موزاوب
رایگان
mozaWeb
PREMIUM Student

وب

وب
به چه کسی آن را توصیه می‌کنیم؟ برای دانش‌آموزان برای استفاده در خانه
دسترسی به محتوا
باز کردن کتاب‌های دیجیتالی خانه *
باز کردن کتاب‌های دیجیتالی کلاس درس *
باز کردن نسخه‌های دیجیتالی نشریه‌ها با استفاده از شناسه‌های درج شده در کتاب‌های چاپی
باز کردن نسخه‌های دیجیتالی موجود درون کتاب‌ها
باز کردن نماهای سه‌بعدی در کتابخانه رسانه محدود محدود
باز کردن ویدئوها در کتابخانه رسانه محدود محدود
باز کردن ابزارها و بازی‌ها محدود
الزامات سیستم
امکان دسترسی با مرورگر
نیاز به نصب دارد
چند کامپیوتر می‌تواند آن را به طور همزمان اجرا کند؟ 1 1 1 1
عملکردهای فعال
به چندین زبان در دسترس است
می‌توان از ویژگی لمسی استفاده کرد
وظایف اجتماعی، تکالیف کار در خانه
قیمت / سال / دانش‌آموز**
رایگان
به شکل فردی
در بسته
قیمت / سال / معلم**
-
به شکل فردی
در بسته
* اشتراک‌ها و مجوزها شامل دسترسی به کتاب‌های دیجیتالی نمی‌شود. این کتاب‌ها برای خرید جداگانه در فروشگاه اینترنتی ما در دسترس هستند.
** اشتراک موزاوب معلم را می‌توان در تخته‌های هوشمند و صفحه نمایش‌های بزرگتر از ۳۰ اینچ استفاده کرد، در حالی که اشتراک دانش‌آموزی را نمی‌توان در تخته‌های هوشمند و صفحه نمایش‌های بزرگتر از ۳۰ اینچ استفاده کرد.
Added to your cart.