تایتانیک -۱۹۱۲-

تایتانیک -۱۹۱۲-

آر ام اس تایتانیک بزرگترین کشتی مسافربری در آغاز قرن بیستم بود۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

Titanic, watercraft, ocean liner, shipping, passenger carrier, luxury cruiser, disaster, lifeboat, iceberg, collision, propeller, captain's bridge, deck, White Star Line, transatlantic, shipwreck, transportation, technology

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • آیا این درست است که تایتانیک بزرگترین اقیانوس پیمای زمان خود بود؟
 • تایتانیک در چه سالی به آب انداخته شد؟
 • کدام شرکت مالک تایتانیک بود؟
 • طول تایتانیک چند متر بود؟
 • حداکثرسرعت تایتانیک چقدر بود؟
 • تایتانیک قابلیت حمل چند مسافر را داشت؟
 • تعداد خدمه ی کشتی تایتانیک چند نفر بود؟
 • تایتانیک اولین سفر خود را از کجا آغاز کرد؟
 • مقصد برنامه ریزی شده ی تایتانیک کجا بود؟
 • تایتانیک در چه تاریخی غرق شد؟
 • درچه تاریخی تایتانیک با کوه یخ برخورد کرد؟
 • فاجعه ی تایتانیک در چه سالی اتفاق افتاد؟
 • آیا این درست است که تایتانیک در هنگام غرق شدن دو نیمه شد؟
 • آیا این درست است که بیشتر مسافران تایتانیک از فاجعه جان سالم به دربردند؟
 • تایتانیک در کجا ساخته شد؟
 • کدام کشتی،‌خواهر کشتی تایتانیک نبود؟
 • نام خانوادگی کاپیتان کشتی تایتانیک چه بود؟
 • چه کسانی اول از همه سوار قایق های نجات شدند؟
 • اولین کشتی که علامت های اضطراری تایتانیک را شنید کدام بود؟
 • کدام کشتی به مسافران کشتی غرق شده ی تایتانیک کمک کرد؟
 • چند نفر در زمان حادثه در کشتی تایتانیک بودند؟
 • چند نفر در این فاجعه نجات یافتند؟
 • چند نفر در فاجعه ی تایتانیک جان خود را از دست دادند؟
 • لاشه های کشتی در کف کدام اقیانوس خوابیده اند؟
 • کشتی تایتانیک چند پروانه داشت؟
 • کدام قسمت عرشه به سینه ی کشتی نزدیک تر بود؟
 • تایتانیک چند دودکش داشت؟
 • کدام یک جزو عرشه ی تایتانیک نبود؟
 • سیم های سیستم تلگراف رادیویی به کجا بسته شده بودند؟
 • آیا این درست است که کشتی تایتانیک برج دیده بانی نداشت؟
 • پهنای کشتی تایتانیک-درخط آب- چقدر بود؟
 • آبخور تایتانیک چندمتر بود؟

نماها

موارد مربوط

RMS کوئین مری ۲ (۲۰۰۳)

بزرگ ترين کشتی اقیانوس‌پیما از زمان ساخت آن۔

کوه های یخ

کوه های یخ بلوک هایی از آب شیرین منجمد هستند که در دریا شناورند۔

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند۔

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود۔

Submarine operation

Submarines submerge and surface by changing the average density of the hull.

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند۔

کشتی بخار ۱۸۶۴

اولین کشتی بخاری در مجارستان در سال ۱۸۶۴ مورد استفاده قرار گرفت۔

یواس‌اس تاراوا (ال‌اچ‌ای-۱) (۱۹۷۶)

از دهه ۱۹۴۰ ، ناوهاي هواپيمابر بزرگ بطور فزاینده به اربابان اقیانوس ها تبدیل شدند۔

Aurora cruiser ship (1900)

The name of the Russian armoured cruiser became well known during the October Revolution of 1917.

Battleship (HMS Dreadnought, 1906)

HMS Dreadnought revolutionised battleship-building in the 20th century.

Hovercraft, SR.N4 Mk.III

Hovercraft are capable of travelling at high speed above the surface of water.

بايرم (کشتی جنگی پارويي باستان)

بايرم نوعی کشتی جنگی باستانی است که دارای یک بخش برجسته رو به جلوي كشتي و دو عرشه پارويي است که ارتش هاي بسياري از آن استفاده كرده اند۔

سانتا ماریا (قرن پانزدهم)

كشتي سه دكله كريستف كلمب، سانتا ماريا پرچمدار اولين سفر دريايي معروف بود۔

کشتی های بادبانی

کشتی های دو دکله، که اولین بار در قرن هفدهم در هلند ساخته شدند، عمدتا به عنوان کشتی های تجاری بکارگرفته می شدند۔

کشتی بخار کلرمونت-۱۸۰۷-

رابرت فولتون، مهندس آمریکایی اولین کشتی بخار قابل استفاده را ساخت۔

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

USS Ohio (US, 1979)

Nuclear propulsion was first used by the US Navy for powering submarines in the mid-20th century.

Added to your cart.