سلاح هاي گرم

سلاح هاي گرم

در قرن نوزدهم و بیستم ، قدرتمندترین کشورهای جهان برای ساخت سلاح هاي گرم با یکدیگر رقابت چشمگیری کردند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

ranged weapon, automatic weapons, rifle, carbine, pistol, revolver, Thompson, Carbine, Mosin-Nagant, برتا, Lee-Enfield, Colt, Mauser, Tokarev, Walther, کلاشینکف, assault rifle, semi-automatic, shooting range, cartridge, projectile, shot, live firing, stock, rear sight, front sight, grip, magazine, قفل, cock, firing mechanism, firing pin, aiming device, technology

موارد مربوط

یونکرس یو ۵۲ (۱۹۳۲)

محبوب ترین هواپیمای حمل و نقل ساخت اروپا قبل از جنگ جهانی دوم۔

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

نیروی دریایی آمریکایی - آغاز قرن بیست و یکم

سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده شاخه مهمی از نیروهای مسلح آمریكا است كه حدود ۲۰۰ هزار عضو ویژه آموزش دیده دارد۔

سلاح ها - جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول به دلیل توسعه سلاح های جدید تغییرات اساسی در فناوری نظامی به وجود آورد۔

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

British soldier (World War I)

During World War I, Britain was part of the military alliance called the ´Triple Entente´.

French soldier (World War I)

During World War I France was part of the military alliance called 'Triple Entente'.

German soldier (World War I)

German sordiers in the First World War were well trained and used modern weapons.

German soldier (World War II)

Soldiers of the Wehrmacht in World War II were well-trained and well-equipped with modern weapons.

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Soviet soldier (World War II)

The Soviet army became a very powerful power broker after WWI, at first due to its size, later due to its arsenal.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

Added to your cart.