سیرتکامل دوچرخه

سیرتکامل دوچرخه

سیر تحول دوچرخه که ابتدا به عنوان یک اسباب بازی مورد تمسخر قرارمی گرفت، آینه ی تمام نمایی از پیشرفت های فنی در طول سه قرن گذشته است۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

bicycle, pedal bicycle, velocipede, penny-farthing, road bike, racing bicycle, mountain bike, célérifère, dandy horse, Leonardo da Vinci, wheel, gear, transportation, invention, technology, development, history

موارد مربوط

تجهیزات ایمنی دوچرخه

کد بزرگراه شامل قوانینی در مورد تجهیزات ایمنی دوچرخه است۔

مترو

سریعترین وسیله مستقر در مسیر حمل و نقل شهری۔

تاریخچه ی هوانوردی

این انیمیشن خلاصه ای از تاریخچه ی هوانوردی را از قرون وسطا نمایش می دهد۔

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Mail coach service (Great Britain, 18th century)

Before the emergence of motorised vehicles, letters and parcels were delivered by horse-drawn mail coaches.

موتورسیکلت

این انیمیشن ساختار موتور سیکلت را نشان می دهد۔

پیشرفت تلویزیون

تلویزیون که در اوایل قرن بیستم اختراع و به یکی از اشکال اساسی سرگرمی تبدیل شد۔

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

Added to your cart.