اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

oxygen, oxygen molecule, homonuclear molecule, condition for life, respiration, air, covalent bond, double bond, sigma bond, pi bond, nonpolar, oxide, exothermic, photosynthesis, inorganic chemistry, general chemistry, chemistry

موارد مربوط

نماها

مدل فضاپرکن

اکسیژن O₂

اطلاعات

جرم مولی: ۳۱/۹۹۹ گرم بر مول

نقطه ذوب: -۲۱۸/۸ درجه سانتیگراد

نقطه جوش: -۱۸۲/۹ درجه سانتیگراد

ویژگی ها

اکسیژن گازی بی رنگ و بدون بو در دمای اتاق است۔ به طور ضعیف در آب حل می شود۔ در شرایط عادی، اکسیژن مولکولی فقط کمی واکنش پذیر است، اما در دماهای بالاتر، با تمام عناصر به جز هالوژن و گازهای نجیب واکنش می دهد۔ واکنش های آن گرماده هستند و اکسید تولید می کنند۔ اکسیژن باعث احتراق می شود موجودات زنده آن را برای فرآیندهای فیزیولوژیکی خود نیاز دارند۔

پیدایش و تولید

اکسیژن فراوانترین عنصر در زمین است؛ ۵۰/۵ درصد از پوسته زمین را به صورت توده ای و ۲۱ درصد از حجم هوا را تشکیل می دهد۔ گیاهان در هنگام فتوسنتز، اکسیژن را به اتمسفر آزاد می کنند۔ در آزمایشگاه ها، اکسیژن توسط حرارت دادن به پرمنگنات پتاسیم تولید می شود، در حالیکه در مقادیر صنعتی در طی تقطیر جزء به جزء هوای مایع در دمای حدود -۱۸۳ درجه سانتیگراد تولید می شود۔

موارد مصرف

در صنعت، اکسیژن در تولید شعله های با درجه حرارت بالا، در اکسیداسیون مستقیم دی اکسید تیتانیوم و اتیلن، و در تولید گاز سنتز استفاده می شود۔ اکسیژن در حجم زیاد برای ساخت آهن و فولاد استفاده می شود۔ در پزشکی، از آن به عنوان گاز تنفسی استفاده می شود۔

مدل گلوله و میله

روايت

موارد مربوط

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

واکنش هیدروژن با اکسیژن

اکسی هیدروژن ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است۔ هنگام آتش گرفتن، منفجر خواهد شد۔

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

مونوکسید کربن ( CO ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات۔

نیتروژن ( N₂ ) (ابتدایی)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

Respiratory system

The respiratory system is responsible for the intake of oxygen and the release of carbon dioxide.

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا۔ ضروری برای فتوسنتز گیاهان۔

هموگلوبین

پروتئین حامل اکسیژن در گلبول های قرمز خون ما۔

موتور چهار زمانه اتو

این انیمیشن نوع موتوری را نشان می دهد که اغلب در اتومبیل ها استفاده می شود۔

Added to your cart.