رآکتور همجوشی

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

fusion reactor, ITER, nuclear fusion, nuclear reactor, nuclear energy, deuterium, tritium, reactor chamber, plasma, generator, transformer, turbines, cooling tower, electricity generation, control centre, France, energy, environmentally friendly, energy source, particle physics, history of science, invention, technology, physics, chemistry

موارد مربوط

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد۔

تشکیل مولکول های هیدروژن

اتم های هیدروژن در مولکول های هیدروژن کنار هم توسط یک پیوند کووالانسی نگهداری می شوند۔

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب اتم يكي از مخرب ترين سلاح ها در تاريخ بشريت است۔

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

نیروگاه برق آبی (سد هوور، ایالات متحده آمریکا)

سد عظیمی که بر روی رودخانه کلرادو در آمریکا ساخته شده به نام رئیس جمهور پیشین آمریکا نامگذاری شده است۔

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

پنل خورشیدی فتوولتائیک، كلكتور گرمای خورشیدی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد۔

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد۔

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Added to your cart.