مسجد جامع (اصفهان، قرن پانزدهم)

مسجد جامع (اصفهان، قرن پانزدهم)

ترفندهای معماری و تزئینات این مسجد، آن را در میان شاهکارهای هنر اسلامی قرار داده است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Jameh mosque, ISFAHAN, mosque, church, Muslim, Islam, religion, building, Iran, dome, minaret, bow down, prayer

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • چه کسی بنیانگذار اسلام بود؟
 • محمد در اسلام کیست؟
 • معنی کلمه 'پیامبر' چیست؟
 • معنای مذهبی 'اسلام' چیست؟
 • کدام اولین سال تقویم اسلامی بود؟
 • از طریق کدام فرشته، محمد اولین وحی را دریافت کرد؟
 • اسلام چه نوع مذهب است؟
 • آیا درست است که اسلام، یهودیت و مسیحیت ریشه های مشترک دارند؟
 • آیا درست است که اسلام پیامبران دیگر ادیان توحیدی را به رسمیت نمی شناسد؟
 • کدام یک از پنج ستون اسلام نیست؟
 • محمد در کجا متولد شد؟
 • چند دور زائران باید در حین حج در اطراف کعبه حرکت کنند؟
 • سنگ مقدس ساخته شده در حرم کعبه چه رنگ است؟
 • چگونه سنگ سیاه کعبه از سفید تا سیاه (با توجه به افسانه) تبدیل شد؟
 • عنوان جانشینان محمد چه بود؟
 • برج بلند و باریکی که ویژگی متمایز معماری اسلامی است چه نامیده می شود؟
 • چرا در حیاط مساجد یک چشمه و یا یک حوض وجود دارد؟
 • مسلمانان به چه جهتی نماز می خوانند؟
 • کتاب مقدس اسلام چیست؟
 • بر اساس اعتقاد مسلمان، چه چیزی در قرآن آمده است؟
 • اصطلاح مورد استفاده برای معتقدان دین اسلام چیست؟
 • رهبر مذهبی اسلام چه نامیده می شود؟
 • برای دیوار قبله چه چیزی است؟
 • فرورفتگی در دیوار قبله نشانه چیست؟
 • شکل کلی حیاط های مساجد چیست؟
 • چه کسی در سکوی برآمده در مرکز حیاط نشسته است؟
 • چه کسی مسلمانان را از مناره پنج مرتبه در روز دعوت به نماز خواندن می کند؟
 • آیا درست است که طبق قوانین اسلام تزئین مساجد ممنوع است؟
 • مسلمانان چند بار در روز نماز می خوانند؟
 • مسلمانان باید در ماه رمضان چه کاری انجام دهند؟
 • کدام گوشت در اسلام حرام است؟
 • کدام نوشیدنی مصرف آن توسط قرآن حرام شده؟

نماها

موارد مربوط

ساختمان های افسانه ای

گزیده ای از بناهای افسانه ای از تاریخ تمدن۔

جنگجوی عرب (قرن ششم)

مهمترین سلاح جنگجویان قرون وسطایی عرب تعظیم و شمشیر بود۔

مسجد جامع کبیر جنه ( ١۹٠۷)

این مسجد که به سبک معماری متمایزی ساخته شده است، بزرگ‌ترین سازه خشتی در جهان است۔

تاج‌ محل (آگرا قرن 17)

در مرکز حرم، مقبره سفید مرمری قرار دارد که توسط شاه جهان برای همسر محبوبش ساخته است۔

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Kaaba (Makkah)

Located in the Grand Mosque of Makkah, the Kaaba shrine is the most sacred site of Islam.

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Ottoman architecture in Hungary (17th century)

Remnants of Ottoman architecture in Hungary include the Gazi Kasim Pasha Mosque in Pécs and the Minaret of Eger.

Turkish bath (16th century)

One of the positive influences of the Ottoman invasion of Europe was the construction of baths.

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است۔

کنیسه نوتردام دو هاوت ۱۹۵۰ رونشامپ فرانسه

یک نمازخانه زیارتی که توسط معمار فرانسوی لو كوربوزييه، یکی از بزرگترین معماران قرن بیستم طراحی شده است۔

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

Pantheon (Rome, 2nd century)

The ´Temple of all gods´ was built during the reign of the Roman Emperor Hadrian.

Saint Basil's Cathedral (Moscow, 16th century)

The church consecrated to Saint Basil was commissioned by Ivan the Terrible.

Solomon's Temple (Jerusalem, 10th century BC)

Solomon's temple became one of the most important symbols of Jewish architecture.

Ziggurat (Ur, 3rd millennium BC)

Ziggurats were typical terraced step pyramids used as temples in ancient Mesopotamia.

Added to your cart.