لباس - اروپای غربی، قرن چهاردهم

لباس - اروپای غربی، قرن چهاردهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

clothing, clothes, lifestyle, Gothicism, skirt, Middle Ages, Western Europe, culture, history of lifestyles, late middle ages, قرن 14ام

موارد مربوط

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۵

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

پوشاک - اروپای غربی، قرن ۱۷

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن سیزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن شانزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۱۰ الی ۱۲

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Medieval inhabited bridge (London Bridge, 16th century)

In the Tudor Era around 200 buildings were built on the bridge across the River Thames.

Medieval town

Medieval townhouses were built from stone or brick and were several storeys high.

Medieval town in Central Europe

Narrow streets and colourful houses gave medieval towns a special atmosphere.

The Black Death (Europe, 1347–1353)

The bacterial disease known as the bubonic plague is one of the deadliest infectious diseases in the history of mankind.

لباس بربرها - قرن ۵

لباس نشانگر سبک زندگی و فرهنگ عصر و منطقه خاص است۔

لباس - اروپای غربی، قرن ۵ الی ۱۰

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Leaning Tower of Pisa (14th century)

The medieval bell tower of the Cathedral of Pisa is the most famous leaning tower of the world.

لباس - قرن بیست و یکم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

Added to your cart.