کلیسای بندیکتین به سبک رومي (جاك ، مجارستان)

کلیسای بندیکتین به سبک رومي (جاك ، مجارستان)

کلیسای بندیکتین به سبک رومي با دروازه ویژه ، که در قرن سیزدهم در مجارستان ساخته شده است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

church of Ják, Ják, Jáki Nagy Márton, Benedictine, abbey, Szent Jakab-kápolna, Frigyes Schulek, St. George, chapel, church, Romanian, Catholic, tower

موارد مربوط

نماها

دير بندیکت

دير جاك بنديكتين

دير جاك بنديكتين در بالاي تپه جاك، غرب مجارستان، ۱۰ كيلومتري سمباتلي قرار دارد۔

ساخت کلیسا در دهه ۱۲۲۰ آغاز شد۔ در سه مرحله ساخته شد و شکل نهایی آن پس از حمله مغول ايجاد شد۔ در سال ۱۲۵۶ به افتخار سنت جورج مشخص شد۔

این ساختمان خارق العاده ترین اثر معماری رومي در مجارستان است۔

دير تاريخچه پرآشوبي داشته است: بخش هايي از آن تخريب شد، به آن صاعقه زده و با آتش تخريب شد۔ بر اساس طرح هاي فريگيس شولك در اوايل قرن بيستم بازسازي شد۔

ايوان

نما و ايوان

بیشتر تزیینات خارجی کلیسا در دیوار غربی ، در دور و بر ايوان اصلی وجود دارد۔ در قسمت زیرین نما ، ايوان اصلی مزين قرار دارد که با الگوهای هندسی تزئین شده است۔ دکوراسیون ايوان غنی و متنوع است ، با الگوهای هندسی ، ویژگی سبک نورمن است۔

ديوار تزئين شده نيمه مدور يا مثلث شكلي بالاي ايوان با طاقچه های قوس های سه گانه تزئین شده است که با ستون ها از هم جدا شده اند۔ طاقچه ها مجسمه های زینتی ، نمونه های خوبی از مجسمه های معماری رومي مجارستان دارد۔ مجسمه ها عیسی مسیح و ۱۲ حواريون را به تصوير می کشند۔ امروزه فقط ۳ تا از مجسمه ها دارای سر اصلی هستند، بقیه در سال ۱۵۳۲ توسط مهاجمان عثمانی نابود شده و بعداً جایگزین شدند۔

بالاي نما به ديوار تزئين شده نيمه مدور يا ملثي شكل بالاي ايوان ختم مي شود، به طرف بخش هاي بالاي ساختمان تغيير اصلي را شكل مي دهد۔

ساختمان

ویژگی های معماری
این کلیسا در تپه اي واقع شده و با یک دیوار احاطه شده است۔ می توانیم از طریق یک دروازه مزين وارد حياط کلیسا شویم (دروازه فولنی ، در سال ۱۶۶۳ ساخته شد)۔

کلیسای سه شبستاني به سبک رومي و در یک طبقه زیربنایی كليساي بزرگ بنا شده است۔ برجها قسمت جدایی ناپذیری از قسمت بیرونی را تشکیل می دهند، راهروهای جانبی در زیر منارهاي مخروطي شروع می شوند۔

بیشتر تزیینات خارجی کلیسا در دیوار غربی ، در حوالی ايوان اصلی وجود دارد۔ در قسمت زیرین نما ، ايوان مزين قرار دارد که با الگوهای هندسی تزئین شده است۔ این ايوان یکی از بزرگترین نمونه های معماری رومی در مجارستان است۔

بقيه بنا كمتر مزين شده ( به جز شايد محراب شرقي)۔ يكنواختي ديوارها با مجموعه اي از ستون ها، كتيبه ها، مجسمه هاي انساني و حيواني تغيير يافته است۔

كليساي كوچك

كليساي كوچك سنت جيمز

کلیسای سنت جیمز در مقابل نمای اصلی ، غربی واقع شده است۔ از آنجا که استفاده از كليساها مانند کلیساهای محلی در قرون وسطي ممنوع بود ، این کلیسا به عنوان کلیسای محلی استفاده مي شد۔

كليسا حدود ۱۲۶۰ ساخته شد،خيلي زود بعد از اين كه كليسا تكميل شد۔ به سبك رومي و با طرح كف چهارگوشه و دو سطح ساخته شد۔ شكل نهايي آن در طي بازسازي قرن هيجدهم مشخص شد۔

كليساي كوچك نسبت به صومعه كمتر مزين شده است۔ باوجوداين شباهت تزئينات بالاي ورودي ثابت كرد كه كليساي كوچك احتمالا توسط همان اربابان ساخته شده است۔

انيميشن

روایت

كليسا در بالاي تپه جاك، غرب مجارستان، ۱۰ كيلومتري سمباتلی قرار دارد۔ یاد و خاطره صومعه بندیکتین سابق اکنون فقط با ساختمان کلیسا و کلیسای سنت جیمز ، واقع در حیاط کلیسا حفظ شده است۔

این کلیسا خارق العاده ترین اثر معماری رومي در مجارستان است۔ عناصر معماری آن حاکی از آن است که احتمالاً در اوایل قرن سیزدهم و در چند مرحله ساخته شده است۔ احتمالاً توسط مارتون جکی ناگی (یا مارتین جاک) ، نخستین نجیب زاده مجارستانی که در یک منشور ذکر شده ، حدود سال ۱۲۲۰ سفارش شده است۔ این کلیسا به افتخار سنت جورج در سال ۱۲۵۶ وقف شد۔

این بنا به خوبی در محیط خود متناسب است و برجهایی از کل منطقه قابل مشاهده بوده که بر چشم انداز مسلط است۔ کلیسای سه شبستاني به سبک رومي و در طرح كليساي بزرگي ساخته شده است۔ برجها قسمت جدایی ناپذیری از قسمت بیرونی را تشکیل می دهند ، راهروهای جانبی در زیر برجها شروع می شوند۔

کلیسا و حیاط با دیواري احاطه شده است۔ در قسمت جنوبی دیوار دروازه فولنی با روكشي از شاخه ها مزين شده است که پس از آن دروازه نامگذاری شده است۔ در داخل دروازه ، ضلع جنوبی کلیسا با درب ورودی ، بسیار کوچکتر از درگاه اصلی مشخص مي شود۔ با چرخش به راست می توانیم ساكريستي ، محراب هاي کلیسا جانبی و محراب اصلی در قسمت شرقی را پیدا کنیم۔

ضلع شمالی کلیسا کمتر مزين شده است۔ بیشتر تزئینات بیرونی در دیواره غربی ، اطراف ايوان اصلی یافت می شود۔ در قسمت زیرین نما ، ايوان اصلی مزين قرار دارد که با الگوی هندسی مزين شده است۔ این ايوان یکی از بزرگترین گنجینه های معماری رومي در مجارستان است۔ طاقچه های بالای ايوان شامل مجسمه های مزيني است ، نمونه هایی از مجسمه های معماری رومي فقط ۳ تا از مجسمه های عیسی و حواريون دارای سر اصلی خود هستند ، بقیه در سال ۱۵۳۲ توسط مهاجمان عثمانی نابود شده و بعداً جایگزین شدند۔

کلیسای سنت جیمز در مقابل نمای اصلی ، غربی واقع شده است۔ از آنجا که استفاده از کلیساهای صومعه به عنوان کلیساهای محلی در قرون وسطي ممنوع بود ، این کلیسا به عنوان کلیسای محلی عمل می کرد۔ این بنا با سبک رومي با یک نقشه چهار گوش ، حدود سال ۱۲۶۰ ساخته شده است۔ نسبت به كليساي صومعه كمتر مزين شده ، شكل نهايي آن در آخرین بازسازی در قرن هيجدهم مشخص شد۔

كليسا صومعه جاك تاريخچه پرآشوبي داشته است: بخش هايي از آن تخريب شد، به آن صاعقه زده و با آتش تخريب شد۔ بر اساس طرح هاي فريگيس شولك در اوايل قرن بيستم بازسازي شد۔

موارد مربوط

Abbey of Saint Gall (11th century)

The building complex was one of the most important Benedictine abbeys for centuries.

Benedictine abbey (Tihany, Hungary)

The Benedictine abbey was founded by King Andrew I in 1055.

Pauline monastery

The Pauline monastery was built for Hungarian hermit monks in 1225.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است۔ انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد۔

توپوگرافی تاریخی - مکان ها، حوضه ی کارپتین -

مکان های قابل توجه در حوضه ی کارپتین را روی نقشه بیابید۔

Catholic burial chapel (Feldebrő, Hungary)

One of the most important historical buildings in Hungary, a parish church built in the 11th century.

Church of St John at Kaneo (Ohrid, 13th c.)

The Orthodox church, situated on a picturesque cliff, was named after John the Apostle

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Hierarchy of the Medieval Christian church (11th century)

This animation shows the hierarchical structure of the Medieval Christian church.

Melk Abbey (Austria)

The 900 years old Benedictine abbey is situated in Melk, on the right bank of the Danube.

Viking stave church (Borgund, 13th century)

A wooden church built in the 12th-13th centuries, the best preserved of Norway´s stave churches.

استقرارهای دوره ی آرپاد در مجارستان

در دوره ی آرپاد خانه ها معمولا به شکل گودال بودند۔

نکروپولیس مسیحی اولیه ، سللا سپتیچورا - پیس، مجارستان، قرن ۴

نکروپولیس مسیحی اولیه در مجارستان یک مکان تاریخی برجسته است۔

نکروپولیس اولیه مسیحی، سل تریکورا - پیس، مجارستان

نکروپولیس مسیحی اولیه در پس مجارستان یک مکان تاریخی برجسته است۔

Dóm Square (Szeged, Hungary)

The Votive Church of Szeged, located on the Great Plains of Hungary, emerges from the buildings of the city's famous square, while the National Pantheon can...

Added to your cart.