چاه های گرمابی اعماق دریا

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

chemosynthetic bacteria, tube worm, yeti crab, symbiosis, volcanic gases, conduit, mineral, oceanic ridge, oceanic crust, volcanic activity, plate tectonics, seabed, tectonic plate, ecosystem, lithosphere, seawater, volcanic, boiling water, chimney, gorge, chemosynthesis, sea, world map, ocean, Atlanti-óceán, nature, animal, geography, Earth globe, biology

موارد مربوط

نماها

پیدایش

 • صفحه ی تكنوتيك آفريقا
 • صفحه ی تكنوتيك اوراسيا
 • صفحه ی تكنوتيك عربستان
 • صفحه ی تكنوتيك هند
 • صفحه ی تكنوتيك آمريكاي شمالي
 • صفحه ی تكنوتيك آمريكاي جنوبي
 • صفحه ی تكنوتيك اقيانوس آرام
 • صفحه ی تكنوتيك درياي كارائيب
 • صفحه ی تكتونيك کوکوس
 • صفحه ی تكنوتيك نازكا
 • صفحه ی تكنوتيك قطب جنوب
 • صفحه ی تكنوتيك استراليا
 • صفحه ی تكنوتيك درياي فيليپين

چاه های گرمابی اعماق دریا شکاف هایی در بستر دریا هستند که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آنها فوران می کند۔ همانند آبفشان ها و چشمه های آب گرم که در خشکی وجوددارند، چاه های گرمابی اعماق دریا هم در نتیجه ی فعالیت آتشفشانی شکل می گیرند۔

در انتهای اقیانوس ها، فعالیت آتشفشانی در امتداد مرزهای صفحه ی اقیانوسی، یا در تفتگاه ها رخ می دهد۔ بیشترین تعداد چاه های گرمابی اعماق دریا در امتداد مرزهای صفحه ی اقیانوسی واگرا، یعنی در امتداد پشته های میان اقیانوسی یافت می شود۔

دره ی کافتی

پشته ی میان اقیانوسی

شکل گیری

در امتداد پشته های میان اقیانوسی، آب دریا از طریق شکاف هایی در کف دریا، جایی که توسط ماگمای بالارونده گرم می شود، وارد پوسته ی اقیانوسی می شود۔ دمای آب گرم شده می تواند از ۴۰۰ درجه ی سانتیگراد فراتر رود، که آب در این درجه حرارت معمولا در فاز گاز قراردارد۔ با این حال، به دلیل فشار هیدرواستاتیک زیاد در این عمق، آب فوق گرم، در اینجا یا به صورت مایع یا در حالتی است که هم دارای خواص گاز و هم دارای خواص مایع مانند است۔

در این حالت، آب موجود در چاه می تواند مواد معدنی محلول زیادی را نسبت به آب دریای سرد درخود داشته باشد۔ هنگامی که آب فوق گرم در حال فوران با آب سرد و تقریبا منجمد دریا مخلوط می شود، به سرعت سرد می شود۔ این محلول به صورت فوق اشباع درآمده و محتوای معدنی آن رسوب می کند۔ این امر موجب می شود که مانند ابری از دود از کف دریا فوران کند۔

مواد معدنی رسوب دهنده ممکن است در اطراف دهانه ی چاه ته نشین شوند و یک ساختار دودکش مانندی را تشکیل دهند۔ این دودکش می تواند به سرعت رشد کند و به ارتفاع ۶۰ متر برسد۔

رنگ آب در حال فوران، به مواد معدنی محلول بستگی دارد: رنگ سیاه حاکی از وجود آهن و گوگرد است، در حالی که مواد معدنی حاوی باریم، کلسیم یا سیلیکون رنگ آب را سفید می کنند۔ از این رو نام دودکش های سیاه و سفید را روی آنها نهاده اند۔

اکوسیستم

 • باکتری شیمیوسنتزکننده - آنها لایه های درهم تنیده ای را در کف دریا در اطراف چاه های گرمابی تشکیل می دهند۔
 • کرم لوله ای غول پیکر - یکی از بی مهرگان دریایی با رشد سریع است۔ طول آن تا ۲/۴ متر رشد می کند۔ این ماده دارای اندام ویژه ای است که باکتری های شیمیوسنتزکننده را درخود جای می دهد؛ این باکتری ها سولفید هیدروژن را از طریق خون حیوان دریافت کرده و مواد آلی تولید می کنند که به عنوان ماده ی مغذی برای حیوان میزبان عمل می کند۔
 • هشت پای بی رنگ شده - یک شکارگر عمده که با زندگی در اطراف چاه های گرمابی سازگاری یافته است۔
 • صدف ها - آنها با باكتری های شیمیوسنتزکننده ی زنده ی موجود در بدنشان، رابطه ی همزیستی دارند۔
 • 'خرچنگ خزدار' کیوا هیرسوتا

آب داغ، بسیار اسیدی و سرشار از سولفید دریا در اطراف چاه ها یک محیط سمی برای اکثر اشکال زیستی می باشد۔ با این وجود، چاه های گرمابی بطرز شگفت آوری توسط انواع بسیاری از موجودات زنده احاطه شده اند۔

پایه و اساس اکوسیستم چاه های گرمابی باکتری های شیمیوسنتزکننده هستند که با اکسید کردن گوگرد و ترکیبات آن که عمدتا سولفید هیدروژن است، برای تولید مواد آلی انرژی می گیرند۔

لایه های به هم تنیده ی باکتری ها موجودات دیگر را جذب می کنند۔ برخی از حیوانات، به عنوان مثال سخت پوستان خاصی، از باکتری ها تغذیه می کنند۔ برخی دیگر از حیوانات با باکتری های موجود در بدنشان که مواد مغذی را برای آنها فراهم می کنند رابطه ی همزیستی دارند۔ این حیوانات شامل صدف ها و کرم های خاصی هستند۔ شکارگرها مانند هشت پا نیز در اطراف چاه های گرمابی مستقر می شوند۔

اکوسیستم اطراف چاه های گرمابی به نور خورشید وابسته نیست؛ شکل گیری آنها بر اساس انرژی شیمیایی و حرارتی است که به طور مستقیم از پوسته ی زمین بدست می آید۔

کرم لوله ای غول پیکر

 • کرم لوله ای غول پیکر-ریفتیا پاچیپتیلا- - یکی از بی مهرگان دریایی با رشد سریع است۔ طول آن تا ۲/۴ متر رشد می کند۔ این ماده دارای اندام ویژه ای است که باکتری های شیمیوسنتزکننده را درخود جای می دهد؛ این باکتری ها سولفید هیدروژن را از طریق خون حیوان دریافت کرده و مواد آلی تولید می کنند که به عنوان ماده ی مغذی برای حیوان میزبان عمل می کند۔
 • زایده ی پرمانند - از لایه هایی از شاخک های به هم تنیده و به شدت آوندی تشکیل شده و شبیه پر است۔ این اندام ترکیباتی مانند اکسیژن، سولفید هیدروژن و دی اکسید کربن را با محیط رد و بدل می کند۔ رنگ قرمز آن از وجود مقادیر زیادی هموگلوبین ناشی می شود که اکسیژن لازم برای شیمیوسنتز را منتقل می کند۔
 • لوله - هنگامی که حیوان احساس تهدید می کند، زایده ی پرمانند خود را به داخل لوله ی سختش جمع می کند۔
 • تنه - یک اندام کیسه ای دارد که باکتری های شیمیوسنتزکننده را درخود جای داده است۔

'خرچنگ خزدار'

 • کیوا هیرسوتا، 'خرچنگ خزدار' - این سخت پوست به طول حدود ۱۵ سانتی متر، در سال ۲۰۰۵ در اقیانوس آرام جنوبی در عمق ۲۲۰۰ متری کشف شد۔ معمولاً به دلیل تارهای خز مانندی که بیشتر بدن او را پوشانده است از آن به عنوان 'خرچنگ خزدار' یاد می شود۔
 • چشمان تحلیل رفته - فاقد رنگدانه هستند؛ این حیوان احتمالاً کور است۔
 • تار - باکتری های شیمیوسنتزکننده، که خرچنگ از آن تغذیه می کند، در سطح آنها یافت می شود۔
 • پایچه

انیمیشن

 • ماگما
 • صفحه ی اقیانوسی
 • دودکش سیاه - آبی که از آن بیرون می زند بسیار داغ -گاهی اوقات بیش از ۴۰۰ درجه ی سانتیگراد-و غنی از آهن، گوگرد و مس محلول است۔
 • دودکش سفید - نسبت به دودکش های سیاه رواج کمتری دارد۔ ترکیباتی به رنگ روشن از آن بیرون می ریزد که بیشتر حاوی باریم، کلسیم و سیلیکون است۔
 • باکتری شیمیوسنتزکننده - آنها لایه های درهم تنیده ای را در کف دریا در اطراف چاه های گرمابی تشکیل می دهند۔
 • کرم لوله ای غول پیکر - یکی از بی مهرگان دریایی با رشد سریع است۔ طول آن تا ۲/۴ متر رشد می کند۔ این ماده دارای اندام ویژه ای است که باکتری های شیمیوسنتزکننده را درخود جای می دهد؛ این باکتری ها سولفید هیدروژن را از طریق خون حیوان دریافت کرده و مواد آلی تولید می کنند که به عنوان ماده ی مغذی برای حیوان میزبان عمل می کند۔
 • هشت پای بی رنگ شده - یک شکارگر عمده که با زندگی در اطراف چاه های گرمابی سازگاری یافته است۔
 • صدف ها - آنها با باكتری های شیمیوسنتزکننده ی زنده ی موجود در بدنشان، رابطه ی همزیستی دارند۔
 • 'خرچنگ خزدار' کیوا هیرسوتا
 • صفحه ی تكنوتيك آفريقا
 • صفحه ی تكنوتيك اوراسيا
 • صفحه ی تكنوتيك عربستان
 • صفحه ی تكنوتيك هند
 • صفحه ی تكنوتيك آمريكاي شمالي
 • صفحه ی تكنوتيك آمريكاي جنوبي
 • صفحه ی تكنوتيك اقيانوس آرام
 • صفحه ی تكنوتيك درياي كارائيب
 • صفحه ی تكتونيك کوکوس
 • صفحه ی تكنوتيك نازكا
 • صفحه ی تكنوتيك قطب جنوب
 • صفحه ی تكنوتيك استراليا
 • صفحه ی تكنوتيك درياي فيليپين

روایت

چاه های گرمابی اعماق دریا شکاف هایی در بستر دریا هستند که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آنها فوران می کند۔ همانند آبفشان ها و چشمه های آب گرم که در خشکی وجوددارند، چاه های گرمابی اعماق دریا هم در نتیجه ی فعالیت آتشفشانی شکل می گیرند۔

در انتهای اقیانوس ها، فعالیت آتشفشانی در امتداد مرزهای صفحه ی اقیانوسی، یا در تفتگاه ها رخ می دهد۔ بیشترین تعداد چاه های گرمابی اعماق دریا در امتداد مرزهای صفحه ی اقیانوسی واگرا، یعنی در امتداد پشته های میان اقیانوسی یافت می شود۔

در امتداد پشته های میان اقیانوسی، آب دریا از طریق شکاف هایی در کف دریا، جایی که توسط ماگمای بالارونده گرم می شود، وارد پوسته ی اقیانوسی می شود۔ دمای آب گرم شده می تواند از ۴۰۰ درجه ی سانتیگراد فراتر رود، که آب در این درجه حرارت معمولا در فاز گاز قراردارد۔ با این حال، به دلیل فشار هیدرواستاتیک زیاد در این عمق، آب فوق گرم، در اینجا یا به صورت مایع یا در حالتی است که هم دارای خواص گاز و هم دارای خواص مایع مانند است۔

در این حالت، آب موجود در چاه می تواند مواد معدنی محلول زیادی را نسبت به آب دریای سرد درخود داشته باشد۔ هنگامی که آب فوق گرم در حال فوران با آب سرد و تقریبا منجمد دریا مخلوط می شود، به سرعت سرد می شود۔ این محلول به صورت فوق اشباع درآمده و محتوای معدنی آن رسوب می کند۔ این امر موجب می شود که مانند ابری از دود از کف دریا فوران کند۔

مواد معدنی رسوب دهنده ممکن است در اطراف دهانه ی چاه ته نشین شوند و یک ساختار دودکش مانندی را تشکیل دهند۔ این دودکش می تواند به سرعت رشد کند و به ارتفاع ۶۰ متر برسد۔

رنگ آب در حال فوران، به مواد معدنی محلول بستگی دارد: رنگ سیاه حاکی از وجود آهن و گوگرد است، در حالی که مواد معدنی حاوی باریم، کلسیم یا سیلیکون رنگ آب را سفید می کنند۔ از این رو نام دودکش های سیاه و سفید را روی آنها نهاده اند۔

آب داغ، بسیار اسیدی و سرشار از سولفید دریا در اطراف چاه ها یک محیط سمی برای اکثر اشکال زیستی می باشد۔ با این وجود، چاه های گرمابی بطرز شگفت آوری توسط انواع بسیاری از موجودات زنده احاطه شده اند۔

پایه و اساس اکوسیستم چاه های گرمابی باکتری های شیمیوسنتزکننده هستند که با اکسید کردن گوگرد و ترکیبات آن که عمدتا سولفید هیدروژن است، برای تولید مواد آلی انرژی می گیرند۔

لایه های به هم تنیده ی باکتری ها موجودات دیگر را جذب می کنند۔ برخی از حیوانات، به عنوان مثال سخت پوستان خاصی، از باکتری ها تغذیه می کنند۔ برخی دیگر از حیوانات با باکتری های موجود در بدنشان که مواد مغذی را برای آنها فراهم می کنند رابطه ی همزیستی دارند۔ این حیوانات شامل صدف ها و کرم های خاصی هستند۔ شکارگرها مانند هشت پا نیز در اطراف چاه های گرمابی مستقر می شوند۔

اکوسیستم اطراف چاه های گرمابی به نور خورشید وابسته نیست؛ شکل گیری آنها بر اساس انرژی شیمیایی و حرارتی است که به طور مستقیم از پوسته ی زمین بدست می آید۔

موارد مربوط

Tectonic plates

Tectonic plates can move in relation to each other.

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

زلزله

زمین لرزه یکی از ویران کننده ترین پدیده های طبیعی است۔

Continental drift on a geological timescale

The Earth's continents have been in constant motion during the history of the planet.

Hotspots

Hotspots are areas of the Earth´s crust where magma often rises to the surface and causes volcanic activity.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

Volcanic activity

This animation demonstrates different types of volcanic eruptions

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

قلابچه ماهی

این ماهی عجیب و غریب به نظر می رسد از تله زیست تابی خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند۔ این انیمیشن نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد۔

Added to your cart.