فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Moon, Moon landing, Neil Armstrong, آپولو 11, Buzz Aldrin, Michael Collins, lunar module, Saturn V, Cape Canaveral, Richard Nixon, moonstone, astronomy, space research, planet, Earth, geography

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • در كدام سال اولين مرد به ماه قدم گذاشت؟
 • ماژول قمری در کجا فرود آمد؟
 • مأموریت آپولو ۱۱ چه مدت طول کشید؟
 • آلدرین و آرمسترانگ چند وقت را در ماه سپری کردند؟
 • در طول ماموریت آپولو ۱۱ ، چند فضانورد در ماه قدم گذاشتند؟
 • چرا ستارگان در عکسهای گرفته شده هنگام ماموریت آپولو ۱۱ دیده نمی شوند؟
 • انسان چند بار به ماه رفته است؟
 • اولین جمله آلدرین پس از قدم گذاشتن روی ماه چه بود؟
 • اولین جمله آرمسترانگ بعد از قدم گذاشتن روی ماه چه بود؟
 • کدام کشور / کشورها فضانوردان را به ماه فرستاده اند؟
 • نخستین انسان با كدام ماموريت روي ماه قدم گذاشت؟
 • چه کسی اولین کسی بود که روی ماه قدم گذاشت؟
 • کدام رئیس جمهور ایالات متحده برنامه آپولو را راه اندازی کرد؟
 • نسبت شار گرانشی \ زمین و ماه:
 • چرا فضانوردان روی ماه پریدند؟
 • آلدرین ورق فویل آلومینیومی را روی ماه برپا کرد۔ آنها با این آزمایش چه چيزي را بررسی کردند؟
 • فضانوردان چه چیزی را از ماه به زمین بازگرداندند؟
 • چر اولین قدم های انسانی هنوز هم می تواند روی ماه دیده مي شود؟
 • چرا هنگام ماه پيمايي پوشیدن لباس فضایی ضروری است؟
 • چرا ما نباید روی زمین لباس بپوشیم؟
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ بعد از بازگشت آنها، خدمه آپولو ۱۱ قرنطینه شدند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ آلدرین و آرمسترانگ با رئیس جمهور نیکسون روي ماه گفتگو داشتند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ آلدرین و آرمسترانگ با رئیس جمهور کندی روي ماه گفتگو كردند۔
 • آیا جمله زیر صحیح است؟ خدمه آپولو ۱۱ شامل ۳ نفر بودند۔
 • آیا جمله زیر صحیح است؟ همه اعضای خدمه آپولو ۱۱ بر روی ماه قدم گذاشتند۔
 • آیا جمله زیر صحیح است؟ ماژول قمری به ماژول فرمان در مدار ماه وصل شد۔
 • آیا جمله زیر صحیح است؟ ماژول فرماندهی فضانوردان را روی سطح ماه حمل می کند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ آرمسترانگ روی ماه قدم نگذاشت، او در ماژول فرمان در مدار ماه ماند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ آلدرین روی ماه قدم نگذاشت، او در ماژول فرمان در مدار ماه ماند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ کالینز روی ماه قدم نگذاشت، او در ماژول فرمان در مدار ماه ماند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ خدمه آپولو ۱۱ شامل کالینز، آرمسترانگ و آلدرین بودند۔
 • آیا گفته زیر صحیح است؟ گاگارین روی ماه قدم نگذاشت۔

نماها

موارد مربوط

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد۔

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد۔

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف۔

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است۔

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

Satellite navigation, GPS

The Global Positioning System consists of 24 satellites but only 4 have to be visible for positioning.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

Added to your cart.