دستگاه تهویه ی مطبوع چگونه کار می کند؟

دستگاه تهویه ی مطبوع چگونه کار می کند؟

یک دستگاه تهویه ی مطبوع با انتقال گرما از داخل به خارج، هوای داخل را خنک می کند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

air conditioner, air-conditioned building, external unit, indoor unit, compressor, refrigerant, heat release, cooling, evaporation, technology

موارد مربوط

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

تغییر فاز

تغییر فاز، تغییر ماده از یک حالت ماده به حالت دیگری است۔

اجاق مایکروویو چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد اجاق های مایکروویو را نشان می دهد۔

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند۔

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد۔

تبخیر و جوش

در مایع هنگام تبخیر و جوش چه اتفاقی می افتد؟ نقطه جوش آن به چه چیزی بستگی دارد؟

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

Thermometers

There are various types of instruments used for measuring temperature.

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است۔

چگونه کار می کند؟ - اتوی بخار برقی

این انیمیشن نشان می دهد که اتوی بخار برقی چگونه کار می کنند۔

منطقه صنعتی

املاک صنعتی زیرساخت ها و خدمات را برای شرکت ها فراهم می کند۔

Added to your cart.