ادیان امروز جهان

ادیان امروز جهان

توزیع جغرافیایی ادیان اصلی جهانی تحت تأثیر وقایع تاریخی بوده است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

world religions, religion, Islam, Catholic, Protestant, orthodox, یهودی, Sunni, Shia, Buddhist, Hindu, Christian, atheist, society, Earth, border, countries, human geography, atlas, Earth globe, map, world map, map knowledge, ratio

موارد مربوط

اشکال زبان های دولتی و رسمی

این انیمیشن اشکال دولت و زبانهای رسمی کشورهای جهان را نشان می دهد۔

اتحادیه های سیاسی و اقتصادی

طی دهه های گذشته چندین اتحادیه سیاسی و اقتصادی بین کشورها تشکیل شده است۔

مناظر دیدنی جهان

بازی در مورد مناظر در سراسر جهان۔

کشورهای جهان

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم کشورهای جهان از طریق تمرین هایی در سه سطح دشواری۔

مسجد جامع (اصفهان، قرن پانزدهم)

ترفندهای معماری و تزئینات این مسجد، آن را در میان شاهکارهای هنر اسلامی قرار داده است۔

مسجد جامع کبیر جنه ( ١۹٠۷)

این مسجد که به سبک معماری متمایزی ساخته شده است، بزرگ‌ترین سازه خشتی در جهان است۔

کشورهای آسیا

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای آسیایی از طریق تمرین هایی با سه سطح دشواری۔

کشورهای اروپایی

کسب اطلاعات در مورد موقعیت جغرافیایی، پایتخت ها و پرچم های کشورهای اروپایی از طریق تمرینات در سه سطح دشواری۔

تاج‌ محل (آگرا قرن 17)

در مرکز حرم، مقبره سفید مرمری قرار دارد که توسط شاه جهان برای همسر محبوبش ساخته است۔

استوپا بزرگ - سانچی، قرن ۲ قبل از میلاد

شاهکار معماری بودایی در هندوستان واقع شده است۔

Gothic cathedral (Clermont-Ferrand, 15th century)

The cathedral named after the Assumption of Mary into Heaven is one of the gems of French Gothic architecture.

Hagia Sophia (Istanbul)

The church of the 'Holy Wisdom', built in the Byzantine Empire, had been one of the largest religious buildings until 1935, when it was converted into a museum.

Hierarchy of the Medieval Christian church (11th century)

This animation shows the hierarchical structure of the Medieval Christian church.

Interesting geography facts – Social geography

This animation presents some interesting facts in social geography.

Kaaba (Makkah)

Located in the Grand Mosque of Makkah, the Kaaba shrine is the most sacred site of Islam.

Liuhe Pagoda (Hangzhou, 12th century)

The Buddhist pagoda of the six Harmonies is located in China, by the River Qiantang.

Solomon's Temple (Jerusalem, 10th century BC)

Solomon's temple became one of the most important symbols of Jewish architecture.

The Giant Swing (Bangkok)

The Giant Swing is one of the symbols of Bangkok.

Wat Arun, the Temple of Dawn

One of Bangkok's most famous landmarks is the Temple of Dawn, in Thai language: Wat Arun Ratchawararam.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

Added to your cart.