براتیسلاوا - قرن ۱۸، پادشاهی مجارستان

براتیسلاوا - قرن ۱۸، پادشاهی مجارستان

براتیسلاوا (پوزونی) پایتخت پادشاهی مجارستان در قرن ۱۸ بود۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Bratislava, street in Bratislava, street view, St Michael´s gate, street, centre, Hungarian, parliament, politics

موارد مربوط

نماها

ساختمان مجلس

منظره از بالکن

دروازه سنت مایکل

راه رفتن

انیمیشن

موارد مربوط

لباس - اروپای غربی، قرن نوزدهم

لباس نشان دهنده سبک زندگی و فرهنگ ساکنان منطقه است۔

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند۔

کالج کالوینیست دبرسن - قرن ۱۸

یکی از قدیمی ترین مدارس مجارستان ، که در آن چندین مجار مشهور تحصیل می کردند۔

قلعه روکوکو - فرتود، مجارستان

مجتمع کاخ و پارک بزرگترین بنای روکوکو مجارستان است که غالباً آن را "ورسای مجارستانی" می نامند۔

Medieval town

Medieval townhouses were built from stone or brick and were several storeys high.

Medieval town in Central Europe

Narrow streets and colourful houses gave medieval towns a special atmosphere.

Venice in the Middle Ages

Medieval Venice owed its wealth to its flourishing maritime trade.

Added to your cart.