بلندگو چگونه كار مي كند؟

بلندگو چگونه كار مي كند؟

در بلندگوها امواج صوتی با القای الکترومغناطیسی تولید می شوند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

speaker, بلندگو سه طرفه, electronic device, woofer, mid-range speaker, tweeter, audio crossover, coil, diaphragm, magnet, amplifier, vibration, sound, sound wave, high frequency sound, deep voice, mono, stereo, permanent magnet, جاذبه, repulsion, electromagnetic induction, پخش کننده موسیقی قابل حمل, technology, physics

موارد مربوط

زنگ برقی

زنگی مکانیکی که با استفاده از الکترومغناطیس کار می کند۔

گرامافون الکتریکی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد گرامافون های الکتریکی را نشان می دهد۔

لوت و هردی گردی

اولین نسخه از لوت در بین النهرین باستان ظاهر شد۔

تولید صدا

هنگام تولید صدا، تارهای صوتی توسط جریان هوای بیرون آمده از شش مرتعش می شوند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

میکروسکوپ الکترونی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و نحوه ی عملکرد میکروسکوپ الکترونی را نشان می دهد۔

راديو چگونه كار مي كند؟

این انیمیشن نحوه عملکرد رادیو را نشان می دهد۔

موتور DC

موتورهای دی سی شامل یک آهنربای دائمی و یک سیم پیچ در مغناطیسی هستند که جریان الکتریکی در آن جریان دارد۔

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Characteristics of sound waves

This animation explains the most important characteristics of waves through sound waves.

Dynamo (intermediate)

A dynamo converts mechanical energy into direct current.

Generating alternating current

Electric current can be generated by rotating an armature loop in a magnetic field.

How does it work? - Hair dryer

This animation demonstrates the structure and operation of hair dryers.

How does it work? - Optical disc drives

This animation demonstrates the structure and operation of different types of optical disc drives.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

Simple harmonic motion and uniform circular motion

Simple harmonic motion can be considered to be the one-dimensional projection of uniform circular motion.

The Doppler effect

It is a well-known phenomenon that the sound of an approaching sound source is higher than that of a receding one.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Added to your cart.