عملکرد آب بندهای رودخانه

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

river lock, gate, محفظه قفل, سیستم قفل, transportation, water transport, shipping, watercraft, river, water level, height difference, geography

موارد مربوط

نیروگاه برق آبی (سد هوور، ایالات متحده آمریکا)

سد عظیمی که بر روی رودخانه کلرادو در آمریکا ساخته شده به نام رئیس جمهور پیشین آمریکا نامگذاری شده است۔

ردیاب صوتي چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه ردیاب صوتي کار می کند۔

چگونه کار می کند؟ – پله برقی

این انیمیشن نحوه عملکرد پله برقی را نشان می دهد۔

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند۔

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Freshwater pearl mussel

A species of mollusc widespread in freshwaters.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

Syrian water wheels (City of Hama, 13th century)

Medieval Syrian water wheels were used to convey water to distant areas.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند۔

Added to your cart.