A Természetről Tizenéveseknek

Természetismeret 6.

Fizikai és kémiai alapismeretek

Textbook


MS-2606 - Edition 15, 96 pages

Authors: Bonifert Domonkosné Dr.; Dr. Halász Tibor, Dr. Miskolczi Józsefné, Molnár Györgyné Dr.

Curriculum: NAT 2007

A hatodikos Természetismeret Fizikai és kémiai alapismeretek tankönyv fő célja az elemi szintű természettudományos ismeretek rendszerezése, valamint olyan - más tantárgyak számára is alapvető - fizikai és kémiai fogalmak megalapozása, mint például: energia, hő, kölcsönhatás, sűrűség, halmazállapot, részecske. Természetesen ezeknek a fogalmaknak egy része nagyon elvont, a feldolgozásnak igazodnia kell a tanulók életkori sajátosságaihoz.

Added to your cart.