Ξυλόφωνο

Ξυλόφωνο

Παίξε μουσική σε ξυλόφωνο και μεταλλόφωνο.

Μουσική

Ανάπτυξη ικανοτήτων, Εξάσκηση

HTML5

Λέξεις/κλειδιά

μουσική, μουσικό όργανο, Μεταλλόφωνο, ήχος, solmization, αλφάβητο, οκτάβα, κρουστών, ήχος

Συναφή εργαλεία

Added to your cart.