Στυρένιο ή στυρόλιο (βινυλοβενζόλιο) (C₈H₈)

Στυρένιο ή στυρόλιο (βινυλοβενζόλιο) (C₈H₈)

Άχρωμο υγρό με οσμή παρόμοια του βενζόλιου. Μονομερές των πολυστυρολίων.

Χημεία

Λέξεις/κλειδιά

στυρολίου, αρωματικός υδρογονάνθρακας, τη μετεγκατάσταση των ηλεκτρονίων, πολυμερισμός, μονομερές, πολυμερές, πλαστικό, πολυστυρένιο, οργανικός, χημεία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Δεσμοί του βενζολίου

Στο βενζόλιο συναντάμε δεσμούς σίγμα και πι μεταξύ των ατόμων του άνθρακα.

Βενζόλιο (C₆H₆)

Το βενζόλιο είναι η απλούστερη αρωματική ένωση.

Βενζοϊκό οξύ (C₆H₅COOH)

Το απλούστερο από τα αρωματικά καρβοξυλικά οξέα.

Πυριμιδίνη (C₄H₄N₂)

Αζωτούχα ετεροκυκλική οργανική ένωση που συμμετέχει στην δημιουργία θυμίνης, κυτοσίνης...

Ναφθαλίνη (C₁₀H₈)

Ο απλούστερος πολυκυκλικός αρωματικός υδρογονάνθρακας.

Πυριδίνη (C₅H₅N)

Ετεροκυκλική αζωτούχα οργανική ένωση, που έχει μορφή άχρωμου, τοξικού υγρού, με δυσάρεστη...

Φαινόλη (C₆H₅OH)

Η απλούστερη αρωματική χημική ένωση υδροξυλίου.

Ανιλίνη (C₆H₅NH₂)

Η απλούστερη αρωματική αμίνη. Το συστηματικό της όνομα είναι φαινυλαμίνη.

Added to your cart.