Ποταμοί και ανάγλυφο εδάφους

Ποταμοί και ανάγλυφο εδάφους

Οι ποταμοί συμβάλλουν στην διαμόρφωση του ανάγλυφου της γήινης επιφάνειας: διαβρώνουν, μεταφέρουν, αποθέτουν υλικά.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

ποτάμι, εδάφους διαμόρφωση, ποτάμια, κοίτη του ποταμού, εκβολή, ανώτερο τμήμα, μέση οδό, κατώτερο τμήμα, δέλτα, Εκβολές, διάβρωση, συντρίμμια, στάσιμα νερά, Στροφή, μπαρ, νησί, κοιλάδα, ανάγλυφο, νερό, υδρογραφία, ο κύκλος του νερού, φύση, μελέτη της φύσης, Φυσική Γεωγραφία, γεωμορφολογία, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Ποταμοί

 • πηγές και υδατορεύματα
 • ποταμός και παραπόταμοι
 • κοιλάδα ποταμού
 • δέλτα
 • ποταμόκολπος

Πηγές και υδατορεύματα

 • λεκάνη απορροής σε σχήμα Λ
 • διάβρωση

Ποταμός και παραπόταμοι

 • μαίανδρος
 • τοξοειδής λίμνη
 • φερτές ύλες
 • διάβρωση όχθης
 • αλλουβιακά ριπίδια

Κοιλάδα ποταμού

 • παραπόταμοι
 • αλλουβιακά ριπίδια

Εκβολές και δέλτα

 • δέλτα

Κινούμενη απεικόνιση

 • ποταμός και παραπόταμοι
 • κοιλάδα ποταμού
 • δέλτα
 • λεκάνη απορροής σε σχήμα Λ
 • διάβρωση
 • μαίανδρος
 • τοξοειδής λίμνη
 • φερτές ύλες
 • διάβρωση όχθης
 • αλλουβιακά ριπίδια
 • παραπόταμοι
 • αλλουβιακά ριπίδια
 • ποταμόκολπος
 • δέλτα

Σχετικά έξτρα

Υδρολογικός κύκλος (μεσαίο επίπεδο)

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Γεωμορφολογικός χάρτης και έννοιες

Τα γραφικά παρουσιάζουν τους όρους και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται για να...

Ο κύκλος του νερού

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Ποτάμιοι υδατοφράκτες

Με τους υδατοφράκτες επιτυγχάνεται η ναυσιπλοΐα σε ποτάμια όπου υπάρχουν διαφορές στην...

Παγετώνας (μέσο επίπεδο)

Ο παγετώνας είναι ένας μεγάλος όγκος πάγου που σχηματίστηκε από συμπύκνωση χιονιού και...

Σύστημα αντιπλημμυρικής προστασίας

Μέρη της αντιπλημμυρικής προστασίας εποτελούν τα ανασχετικά φράγματα και τα αναχώματα.

Ρύπανση των υδάτων

Οι βασικές πηγές της ρύπανσης των υδάτων προέρχονται από τις αστικές περιοχές, την...

Υδροηλεκτρικός σταθμός (φράγμα Hoover, ΗΠΑ)

Το τεράστιο φράγμα στον ποταμό Κολοράντο πήρε το όνομά του από έναν πρώην Αμερικανό πρόεδρο.

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

How do seas shape the Earth's surface?

Seawater, as an external force, plays an important role in shaping coastlines.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and...

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight...

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

Added to your cart.