Μάγνητρο

Μάγνητρο

Ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά του φούρνου μικροκυμάτων είναι το μάγνητρο το οποίο παράγει τα μικροκύματα.

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

magnetron, electromagnetic spectrum, μικροκύματα, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, Lorentz force, spektrum, X-ακτινοβολία, ακτινοβολία γάμμα, Ακτινογραφία, υπεριώδης, υπέρυθρες, ΜΗΚΟΣ ΚΥΜΑΤΟΣ, συχνότητα, ορατό φως, ραδιοκύματα, άνοδος, κάθοδος, ηλεκτρικό ρεύμα, ηλεκτρομαγνήτης, ηλεκτρισμός, φυσική, κύμα

Σχετικά έξτρα

Πώς λειτουργεί ο φούρνος μικροκυμάτων;

Γνωρίζουμε το εσωτερικό και την λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων.

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Types of waves

Waves play an extremely important role in many areas of our lives.

Electric motors

Electric motors are present in many areas of our everyday lives. Let's learn about the...

Ηλεκτρικό κουδούνι

Μηχανισμός ο οποίος λειτουργεί με τη βοήθεια ηλεκτρομαγνήτη.

Μετασχηματιστής

Ο μετασχηματιστής είναι συσκευή που μετατρέπει την τάση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Γεννήτριες ηλεκτρισμού και ηλεκτροκινητήρες

Η γεννήτρια παράγει ηλεκτρικό ρεύμα αξιοποιώντας την μηχανική ενέργεια, ενώ ο...

How does it work? - Laser

Lasers are devices designed to emit narrow, monochromatic, high-intensity beams of light.

Εργαστήριο του Νίκολα Τέσλα (Shoreham, ΗΠΑ)

Ο μηχανικός και εφευρέτης, που ασχολήθηκε κυρίως με τον ηλεκτρισμό, ήταν αναμφισβήτητα...

Ραδιοεντοπισμός της Σελήνης (Zoltán Bay, 1946)

Ο Ούγγρος επιστήμονας κατάφερε να καταγράψει, σε πείραμά του μέσω ραντάρ το 1946, σήματα...

Added to your cart.