Κώδικας του Χαμουραμπί

Κώδικας του Χαμουραμπί

Ο Κώδικας του Χαμουραμπί είναι το έμβλημα του πολιτισμού της Μεσοποταμίας. Περιέχει 282 νόμους που έχουν χαραχθεί σε μια βασαλτική στήλη.

Καλές τέχνες

Λέξεις/κλειδιά

Χαμουραμπί, κώδικα δικαίου, στήλη, Μεσοποταμία, Βαβυλών, Ακκαδική, σφηνοειδή γραφή, Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, νόμος, δεξιά, αρχαιολογία, κρίση, Βασιλιάς, θρησκεία, αυτοκρατορία, μονάρχης, αρχαία Εγγύς Ανατολή, κατάσταση, Σούσα, Λούβρο, αρχαιότητα, Text memorial, βασάλτης, ανάγλυφο, θεός, ιστορία, κοινωνία, γράψιμο

Σχετικά έξτρα

Ερωτήσεις

 • Σε ποια πόλη-κράτος βασίλευε ο Χαμουραμπί;
 • Από ποια πέτρα κατασκευάστηκε η στήλη;
 • Πότε βασίλευε ο Χαμουραμπί;
 • Σε ποιο σύστημα γραφής ήταν χαραγμένος ο Κώδικας του Χαμουραμπί στην πέτρα;
 • Σε ποια γλώσσα γράφτηκε ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Ποια ήταν η κατεύθυνση της Ακκαδικής, σκηνοειδούς γραφής;
 • Σε ποια πόλη παρουσιάζεται ο Kώδικας του Χαμουραμπί;
 • Σε ποιο μουσείο παρουσιάζεται ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Πόσους νόμους περιέχει ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Ποια είναι η εικόνα του Χαμουραμπί στο ανάγλυφο στην κορυφή της στήλης;
 • Ποια είναι η εικόνα του Χαμουραμπί στο ανάγλυφο στην κορυφή της στήλης;
 • Ποιος εμφανίζεται στο ανάγλυφο στην κορυφή της στήλης μαζί με τον Χαμουραμπί;
 • Ποια θεότητα ήταν ο Σαμάς;
 • Πόσο ψηλός είναι ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Αληθεύει ότι υπήρχαν πολλά αντίγραφα του Κώδικα του Χαμουραμπί σε ψημένα δισκία από πηλό;
 • Ποιος ηγεμόνας έζησε πριν από τον Χαμουραμπί;
 • Ποια αρχή ακολούθησε ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Πότε βρέθηκε ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Κατά την ανασκαφή ποιας αρχαίας πόλης βρέθηκε ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Είναι αλήθεια ότι οι ετυμηγορίες ήταν ανεξάρτητες από την κοινωνική κατάσταση του δράστη;
 • Πότε δημιουργήθηκε ο Κώδικας του Χαμουραμπί;
 • Τι κάνει ο Χαμουραμπί μπροστά από το Σαμά;
 • Ποιο είναι το αντικείμενο που κρατάει ο Σαμάς;
 • Τι συμβολίζει η ράβδος μέτρησης στο χέρι του Σαμά;
 • Που κάθεται ο Σαμάς;
 • Ποια έννοια ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον κώδικα του Χαμουραμπί;
 • Είναι αλήθεια ότι ο Kώδικας του Χαμουραμπί είναι ο παλαιότερος κώδικας δικαίου;
 • Ποια έννοια ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον Κώδικα του Χαμουραμπί;
 • Ποιο σύστημα γραφής ήταν το προκάτοχό της Σουμερικής σφηνοειδούς γραφής;
 • Σε ποια οικογένεια γλωσσών ανήκει η Ακκαδική γλώσσα;

Σκηνές

Σχετικά έξτρα

Θρυλικές αυτοκρατορίες της Αρχαιότητας

Κατά τη διάρκεια της ιστορίας εμφανίστηκαν διάφορες θρυλικές αυτοκρατορίες.

Πόλη της Βαβυλώνας (6ος αιώνας π.Χ.)

Η αρχαία πόλη της Βαβυλώνας ήταν χτισμένη στις όχθες του Ευφράτη ποταμού, στην Μεσοποταμία.

Εφευρέσεις στην Μεσοποταμία (3η χιλιετία π.Χ.)

Οι εφευρέσεις των πολιτισμών της Μεσοποταμίας, καταπληκτικές στην απλότητά τους,...

Ζιγκουράτ (Ουρ, 3η χιλιετία π.Χ.)

Τα ζιγκουράτ ήταν κλιμακωτοί πύργοι-ναοί της αρχαίας Μεσοποταμίας.

Πόλη της Ουρ (3η χιλιετία π.Χ.)

Η αρχαία πόλη, που βρίσκονταν κοντά στις όχθες του Ευφράτη ποταμού, ήταν κέντρο του...

Rosetta Stone

The Rosetta Stone helped to solve the mystery of hieroglyphics.

Τα θαύματα του αρχαίου κόσμου

Μεταξύ των θαυμάτων του αρχαίου κόσμου, μόνο οι πυραμίδες της Γκίζας υπάρχουν ακόμη.

Αρχαιολογική ανασκαφή

Συχνά, τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα δίνουν στους αρχαιολόγους την ευκαιρία για ανασκαφές.

Added to your cart.