Κεραυνοί

Κεραυνοί

Ο κεραυνός είναι μια ηλεκτρική εκκένωση στην ατμόσφαιρα, που συνοδεύεται με θόρυβο.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

κεραυνός, αστραπή, ηλεκτρισμός, εκκένωση, βροντή, το φως του φαινομένου, θετικό φορτίο, αρνητικό φορτίο, κρύσταλλος πάγου, πλάσμα, αλεξικέραυνο, καταιγίδα, Ο καιρός, σύννεφο, σχηματισμό νεφών, κατακρήμνιση, βροχή, χαλάζι, Πάγος, μετεωρολογία, ηλεκτροστατική, γεωγραφία

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Τύποι κεραυνών

Εξέλιξη φαινομένου

 • παγοκρύσταλλος
 • παγοκρύσταλλος
 • θετικά φορτισμένα σωματίδια
 • αρνητικά φορτισμένα σωματίδια
 • ταχύτητα φωτός
 • ταχύτητα ήχου

Συνοδευτικά φαινόμενα

 • αστραπή

Φαινόμενα ανώτερης ατμόσφαιρας

 • κόκκινος σπινθήρας
 • γαλάζιος θύσανος
 • στεμματόμορφος

Συχνότητα

Κινούμενη απεικόνιση

 • μεταξύ νεφών
 • εντός νέφους
 • μεταξύ νέφους και αέρα
 • μεταξύ νέφους και εδάφους
 • παγοκρύσταλλος
 • παγοκρύσταλλος
 • θετικά φορτισμένα σωματίδια
 • αρνητικά φορτισμένα σωματίδια
 • ταχύτητα φωτός
 • ταχύτητα ήχου
 • βροντή
 • αστραπή
 • κόκκινος σπινθήρας
 • γαλάζιος θύσανος
 • στεμματόμορφος

Σχετικά έξτρα

Υδρολογικός κύκλος (μεσαίο επίπεδο)

Το νερό του πλανήτη μας βρίσκεται σε συνεχή κίνηση και αλλαγή μορφής. Αυτό γίνεται με την...

Τροπικοί κυκλώνες

Οι κυκλώνες είναι μεγάλες περιστρεφόμενες μάζες αέρα διαμέτρου εκατοντάδων χιλιομέτρων,...

Μετεωρολογικά όργανα (μέσο επίπεδο)

Τα γραφικά μας παρουσιάζουν τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση των...

Μουσώνες

Το καλοκαίρι, οι μουσώνες φέρνουν υγρές αέριες μάζες και βροχές, από τον ωκεανό προς την...

Θερμό μέτωπο, ψυχρό μέτωπο

Στην επιφάνεια όπου συναντώνται μεταξύ τους ψυχρές και θερμές αέριες μάζες, δημιουργείται...

Κυκλώνες και αντικυκλώνες της εύκρατης ζώνης

Οι κυκλώνες είναι μεγάλες περιστρεφόμενες μάζες αέρα διαμέτρου εκατοντάδων χιλιομέτρων,...

Νέφωση, είδη σύννεφων

Από την εξάτμιση των υδάτων σχηματίζονται νέφη διαφόρων σχηματισμών, και ακολούθως, το...

Τοπικοί άνεμοι

Οι κυριότεροι τύποι τοπικών ανέμων είναι διαύλου-κοιλάδας, θαλάσσιας-απόγειας αύρας και...

Εργαστήριο του Νίκολα Τέσλα (Shoreham, ΗΠΑ)

Ο μηχανικός και εφευρέτης, που ασχολήθηκε κυρίως με τον ηλεκτρισμό, ήταν αναμφισβήτητα...

Capacitors

Capacitors store electrical energy in the form of electric charge.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Το γήινο μαγνητικό πεδίο

Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης βρίσκονται κοντά στους γεωγραφικούς πόλους της.

Added to your cart.