Δομή της Γης (μέσο επίπεδο)

Δομή της Γης (μέσο επίπεδο)

Η Γη αποτελείται από πολλά ομόκεντρα στρώματα ή γεώσφαιρες.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

Γη, δομή της Γης, γεώσφαιρα, ατμόσφαιρα, βιόσφαιρα, υδροσφαίρα, λιθόσφαιρα, τμήμα της Γης, εξώσφαιρα, θερμόσφαιρα, μεσόσφαιρα, στρατόσφαιρα, τροπόσφαιρα, φλοιός, μανδύας, pedosphere, ασθενόσφαιρας, πυρήνας, πλανήτης, χλωρίδα και πανίδα, ηπειρωτική πλάκα, ωκεάνιο φλοιό, αυγή, μετέωρο, στιβάδα του όζοντος, ήπειρος, ωκεανός, γεωθερμική βαθμίδα, γεωγραφία, _javasolt

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Γεώσφαιρες

 • ατμόσφαιρα
 • ανώτερη ατμόσφαιραr (100–1000 km)
 • ατμόσφαιρα
 • μέση ατμόσφαιρα (12–100 km)
 • ατμόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα (0–12 km)
 • βιόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα (0–12 km)
 • υδρόσφαιρα
 • πεδόσφαιρα
 • γήινος φλοιός
 • ηπειρωτικός φλοιός
 • ωκεάνια τάφρος
 • μεσο-ωκεάνια ράχη
 • ωκεάνιος φλοιός
 • φλοιός
 • ηπειρωτικός φλοιός
 • ωκεάνια τάφρος
 • μεσο-ωκεάνια ράχη
 • ωκεάνιος φλοιός
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • 40 km
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • κατώτερος μανδύας
 • φλοιός
 • (30–700 km)
 • κατώτερος μανδύας
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • (700–2900 km)
 • μανδύας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • κατώτερος μανδύας
 • εσωτερικός πυρήνας
 • (2900–5100 km)
 • εσωτερικός πυρήνας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • (5100–6371 km)
 • εσωτερικός πυρήνας
 • πυρήνας
 • κατώτερος μανδύας
 • 3500 km

Τομή

 • συγκράτηση διαπλανητικών αερίων
 • διαφυγή ατμοσφαιρικών αερίων
 • εξώσφαιρα
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 10⁻¹⁰ kg/m³, 10⁻⁶ hPa
 • ιονισμένο στρώμα
 • πολικό σέλας
 • μετεωρίτες
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • ήπειρος
 • ωκεανός
 • βιόσφαιρα
 • φλοιός
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • 5,5 g/cm³
 • 2900 km
 • 6371 km
 • πυρήνας
 • αέριο περίβλημα
 • 50 km
 • 12 km
 • στρώμα όζοντος

Διατομή

 • ιονισμένο στρώμα
 • πολικό σέλας
 • μετεωρίτες
 • 500 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • ήπειρος
 • ωκεανός
 • βιόσφαιρα
 • φλοιός
 • 30-60 km
 • 30-60 km
 • 2900 km
 • 5,5 g/cm³
 • 2900 km
 • 6371 km
 • ατμόσφαιρα
 • φλοιός
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • κατώτερος μανδύας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • εσωτερικός πυρήνας
 • Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς
 • Ασυνέχεια Γκούτεμπεργκ
 • Ασυνέχεια Λίμαν
 • πυρήνας
 • αέριο περίβλημα
 • 50 km
 • 12 km
 • στρώμα όζοντος

Κινούμενη απεικόνιση

 • ατμόσφαιρα
 • ανώτερη ατμόσφαιραr (100–1000 km)
 • ατμόσφαιρα
 • μέση ατμόσφαιρα (12–100 km)
 • ατμόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα (0–12 km)
 • βιόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα (0–12 km)
 • υδρόσφαιρα
 • πεδόσφαιρα
 • γήινος φλοιός
 • ηπειρωτικός φλοιός
 • ωκεάνια τάφρος
 • μεσο-ωκεάνια ράχη
 • ωκεάνιος φλοιός
 • φλοιός
 • ηπειρωτικός φλοιός
 • ωκεάνια τάφρος
 • μεσο-ωκεάνια ράχη
 • ωκεάνιος φλοιός
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • 40 km
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • φλοιός
 • (30–700 km)
 • κατώτερος μανδύας
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • (700–2900 km)
 • μανδύας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • κατώτερος μανδύας
 • εσωτερικός πυρήνας
 • (2900–5100 km)
 • εσωτερικός πυρήνας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • (5100–6371 km)
 • εσωτερικός πυρήνας
 • συγκράτηση διαπλανητικών αερίων
 • διαφυγή ατμοσφαιρικών αερίων
 • εξώσφαιρα
 • 1000 °C
 • 690 km
 • 1000 km
 • 10⁻¹⁰ kg/m³, 10⁻⁶ hPa
 • ιονόσφαιρα (θερμόσφαιρα)
 • 800–1000 °C
 • ιονισμένο στρώμα
 • πολικό σέλας
 • μετεωρίτες
 • 500 km
 • 400 km
 • 300 km
 • 200 km
 • 100 km
 • 80 km
 • 10⁻⁵ kg/m³, 10⁻² hPa
 • μεσόσφαιρα
 • πολικό σέλας
 • μετεωρίτες
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –100 °C
 • στρώμα όζοντος
 • ανώτερη ατμόσφαιρα
 • μέση ατμόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα
 • 10⁻⁵ kg/m³, 10⁻² hPa
 • στρατόσφαιρα
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • +10 °C
 • –50 °C
 • στρώμα όζοντος
 • ανώτερη ατμόσφαιρα
 • μέση ατμόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα
 • 10⁻¹ kg/m³, 10² hPa
 • τροπόσφαιρα
 • 100 km
 • 80 km
 • 50 km
 • 12 km
 • –50 °C
 • στρώμα όζοντος
 • ανώτερη ατμόσφαιρα
 • μέση ατμόσφαιρα
 • κατώτερη ατμόσφαιρα
 • ήπειρος
 • ωκεανός
 • βιόσφαιρα
 • 1 kg/m³, 10³ hPa
 • φλοιός
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 200-400 °C
 • 2,9 g/cm³
 • Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς
 • ασθενόσφαιρα
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 900 °C
 • σχετικά εύπλαστος
 • 3,3 g/cm³
 • 500 °C
 • στερεός
 • Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς
 • Κατώτερος μανδύας
 • 30-60 km
 • 700 km
 • 1200–4000 °C
 • στερεός
 • 2900 km
 • 5,5 g/cm³
 • Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς
 • Ασυνέχεια Γκούτεμπεργκ
 • εξωτερικός πυρήνας
 • 2900 km
 • 5100 km
 • 4300–5000 °C
 • υγρός
 • 10,5 g/cm³
 • 12,3 g/cm³
 • Ασυνέχεια Γκούτεμπεργκ
 • Ασυνέχεια Λίμαν
 • εσωτερικός πυρήνας
 • 5100 km
 • 6371 km
 • 5000–6000 °C
 • στερεός
 • 13,3 g/cm³
 • Ασυνέχεια Λίμαν
 • ατμόσφαιρα
 • φλοιός
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • κατώτερος μανδύας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • εσωτερικός πυρήνας
 • Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς
 • Ασυνέχεια Γκούτεμπεργκ
 • Ασυνέχεια Λίμαν
 • πυρήνας

Το εσωτερικό της Γης

 • φλοιός
 • ασθενόσφαιρα (ανώτερος μανδύας)
 • κατώτερος μανδύας
 • εξωτερικός πυρήνας
 • εσωτερικός πυρήνας
 • Ασυνέχεια Μοχορόβιτσιτς
 • πυρήνας

Σχετικά έξτρα

Πλανήτες και μεγέθη τους

Γύρω από τον Ήλιο περιστρέφονται οι εσωτερικοί, πετρώδεις πλανήτες και οι εξωτερικοί...

Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Η ανθρώπινη δραστηριότητα ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου και γίνεται αιτία αύξησης...

Η δημιουργία της Γης και της Σελήνης

Η απεικόνιση παρουσιάζει πώς δημιουργήθηκαν η Γη και η Σελήνη.

Δίπλωση λιθοσφαιρικών πλακών (μέσο επίπεδο)

Λόγω των οριζόντιων πιέσεων στις τεκτονικές πλάκες τα πετρώματα αναδιπλώνονται και...

Δομή της Γης (βασικό επίπεδο)

Η Γη τελείται από πολλά ομόκεντρα σφαιρικά στρώματα.

Ρύπανση της ατμόσφαιρας

Τα κινούμενα γραφικά δείχνουν τις κύριες πηγές ρύπανσης του αέρα: την γεωργία, την...

Τύποι τεχνητών δορυφόρων

Οι τεχνητοί δορυφόροι που κινούνται γύρω από την Γη χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς...

Γεωγραφικές συντεταγμένες (μέσο επίπεδο)

Το σύστημα των γεωγραφικών συντεταγμένων επιτρέπει τον ακριβή προσδιορισμό κάθε σημείου...

Το γήινο μαγνητικό πεδίο

Οι μαγνητικοί πόλοι της Γης βρίσκονται κοντά στους γεωγραφικούς πόλους της.

Το στρώμα του όζοντος

Το στρώμα όζοντος απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία που προέρχεται από τον...

Βυθομετρικοί χάρτες

Παρατηρώντας τον θαλάσσιο βυθό μπορούμε να διακρίνουμε τα όρια των τεκτονικών πλακών.

Τεκτονικές πλάκες

Οι τεκτονικές πλάκες κινούνται, η μία σε σχέση με την άλλη.

Αρχαίες ήπειροι και γεωλογική ιστορία

Στην ιστορία της Γης, οι ήπειροι συνεχώς μετακινούνταν και μεταλλάσσονταν. Αυτή η...

Ηλιακό σύστημα, πλανητικές τροχιές

Οι οκτώ πλανήτες του ηλιακού συστήματος κινούνται σε ελλειπτικές τροχιές.

Αφροδίτη

Είναι ο δεύτερος πλανήτης κατά σειρά από τον Ήλιο, το πιο φωτεινό ουράνιο σώμα στον...

Ο Ήλιος

Η διάμετρος του Ήλιου είναι περίπου 109 φορές αυτής της Γης. Αποτελείται κυρίως από υδρογόνο.

Η Γη

Η Γη είναι ένας πετρώδης πλανήτης με στερεή επιφάνεια και ατμόσφαιρα που περιέχει οξυγόνο.

Άρης

Στον "κόκκινο πλανήτη" οι επιστήμονες ψάχνουν για ίχνη νερού και ζωής.

Ερμής

Ο κοντινότερος στον Ήλιο και ταυτόχρονα ο μικρότερος πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος.

Δορυφορικό σύστημα πλοήγησης (GPS)

Το σύστημα έχει στην διάθεσή του 24 τεχνητούς δορυφόρους, ενώ τέσσερις από αυτούς είναι...

Η αποστολή της Αυγής (Dawn)

Με την εξερεύνηση της Δήμητρας και της Εστίας, θα μάθουμε περισσότερα για την γέννηση του...

Deep-sea hydrothermal vents

A hydrothermal vent is a fissure in the planet's surface through which geothermally...

Earthquake

An earthquake is one of the most devastating natural phenomena.

How does it work? - Vacuum cleaner

The vacuum cleaner creates a partial vacuum and sucks up dust with the help of the...

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Topography of the Earth

The animation presents the largest mountains, plains, rivers, lakes and deserts of the Earth.

Tornadoes

Short-lived but extremely powerful tornadoes can cause a great deal of damage.

Types of soil (soil profiles)

Τα γραφικά παρουσιάζουν τη διαστρωμάτωση των εδαφών ανάλογα με την γεωγραφική ζώνη, τα...

Added to your cart.