Διύλιση πετρελαίου

Διύλιση πετρελαίου

Με την διύλιση του αργού πετρελαίου παράγονται διάφορα προϊόντα, όπως: πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ), βενζίνη, λιπαντικά.

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

διυλιστήριο πετρελαίου, υδρογονάνθραξ, ένωση του άνθρακα, πετρέλαιο, κοίτασμα πετρελαίου, Κοίτασμα πετρελαίου, απόσταξη, ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, καύσιμα, Το λιπαντικό έλαιο, πετρελαιο ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, βενζίνη, παραφίνη, το πετρέλαιο ντίζελ, ασφαλτικό σκυρόδερμα, πύργο απόσταξης, αγωγού, κλάσμα, απόσταγμα, Διυλιστήριο, Ενέργεια, έλαιο, πρώτη ύλη, Απολίθωμα, ορυκτών πόρων, ορυκτό, εξέδρα άντλησης πετρελαίου, Εξέδρα άντλησης πετρελαίου, πετρελαϊκό κοίτασμα, Δεξαμενόπλοιο, βιομηχανία, γεωγραφία, τεχνική

Σχετικά έξτρα

Σκηνές

Συνθήκες εγκατάστασης

 • θαλάσσια εξέδρα εξόρυξης
 • γεώτρηση εξόρυξης
 • λιμάνι φόρτωσης
 • δεξαμενή πετρελαίου
 • διυλιστήριο

Τα διυλιστήρια απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού και πρώτων υλών, γι’ αυτό συνήθως κτίζονται κοντά σε κοιτάσματα υδατανθράκων, σημεία διανομής σωλήνων και λιμάνια.

Συνήθως το πετρέλαιο μεταφέρεται στα διυλιστήρια μέσω αγωγών. Πρώτα θερμαίνεται και εξαερώνεται στον σωληνωτό κλίβανο, απ’ όπου πάλι μεταφέρεται στον πύργο απόσταξης. Το ίδιο το πετρέλαιο αποτελεί μίγμα χιλιάδων ειδών κορεσμένων υδρογονανθράκων. Στόχος της διαδικασίας της διύλισης είναι ο διαχωρισμός τους σε διάφορα αποστάγματα.

Υπάρχουν δύο τύποι διύλισης. Προϊόντα της πρώτης αποτελούν τα καύσιμα αυτοκινήτων και θέρμανσης, ενώ του δεύτερου τα λιπαντικά.

Η διύλιση βασίζεται στο γεγονός ότι τα συστατικά του αργού πετρελαίου έχουν διαφορετικά σημεία ζέσεως, τα οποία μπορούν να ξεχωριστούν μέσω της μεθόδου της απόσταξης.

Στον πύργο απόσταξης ο ατμός του λαδιού ανεβαίνει και χάνει θερμότητα. Όταν κάποιο συστατικό φτάσει στη θερμοκρασία ζέσεως, αλλάζει σε υγρή κατάσταση. Τα αποστάγματα αυτά λέγονται και κλάσματα, και συγκεντρώνονται σε δεξαμενές αποσταγμάτων.

Το πετρέλαιο κινητήρων ρευστοποιείται στο πάτο του πύργου απόσταξης, στο πιο ζεστό σημείο. Ουσίες με χαμηλό σημείο ζέσεως, όπως π.χ. η βενζίνη ρεσυτοποιείται πιο ψηλά, ενώ τα αέρια όπως το μεθάνιο ή το αιθάνιο απομακρύνονται από την κορυφή του πύργου.

Το κατάλειπο της κλασματικής απόσταξης είναι το μαζούτ, το οποίο απομακρύνεται από το πάτο του πύργου. Το μαζούτ μπορεί επίσης να υποστεί Με την περαιτέρω απόσταξη του μαζούτ παράγονται τα λιπαντικά. Στις μέρες μας μόνο ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται ως λιπαντικό, από τα υπόλοιπα παράγονται κυρίως καλής ποιότητας καύσιμα υψηλών οκτανίων και χαμηλών ανθρακούχων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται πυρόλυση.

Μετά την διαδικασία της απόσταξης ως κατάλοιπο παράγεται η άσφαλτος, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή οδοστρωμάτων.

Διυλιστήριο

 • αγωγός
 • σωληνωτός κλίβανος
 • πύργος απόσταξης (καύσιμα)
 • πύργος απόσταξης (λιπαντικά)

Τομή

 • σωληνωτός κλίβανος
 • πύργος απόσταξης (καύσιμα)
 • πύργος απόσταξης (λιπαντικά)
 • αέριο 100 °C
 • ελαφρά βενζίνη 105 °C
 • βαριά βενζίνη 120 °C
 • παραφίνη 160 °C
 • πετρέλαιο κινητήρων 220 °C
 • έξοδος κλιβάνου 275 °C
 • ελαφρύ λιπαντικό έλαιο 300 °C
 • μέσο λιπαντικό έλαιο 340 °C
 • βαρύ λιπαντικό έλαιο 370 °C
 • άσφαλτος 400 °C

Γραφικά

 • θαλάσσια εξέδρα εξόρυξης
 • γεώτρηση εξόρυξης
 • λιμάνι φόρτωσης
 • δεξαμενή πετρελαίου
 • διυλιστήριο
 • αγωγός
 • σωληνωτός κλίβανος
 • πύργος απόσταξης (καύσιμα)
 • πύργος απόσταξης (λιπαντικά)
 • σωληνωτός κλίβανος
 • πύργος απόσταξης (καύσιμα)
 • πύργος απόσταξης (λιπαντικά)
 • αέριο 100 °C
 • ελαφρά βενζίνη 105 °C
 • βαριά βενζίνη 120 °C
 • παραφίνη 160 °C
 • πετρέλαιο κινητήρων 220 °C
 • έξοδος κλιβάνου 275 °C
 • ελαφρύ λιπαντικό έλαιο 300 °C
 • μέσο λιπαντικό έλαιο 340 °C
 • βαρύ λιπαντικό έλαιο 370 °C
 • άσφαλτος 400 °C

Διαδικασία

 • αέριο 100 °C
 • ελαφρά βενζίνη 105 °C
 • βαριά βενζίνη 120 °C
 • παραφίνη 160 °C
 • πετρέλαιο κινητήρων 220 °C
 • έξοδος κλιβάνου 275 °C
 • ελαφρύ λιπαντικό έλαιο 300 °C
 • μέσο λιπαντικό έλαιο 340 °C
 • βαρύ λιπαντικό έλαιο 370 °C
 • άσφαλτος 400 °C

Αφήγηση

Τα διυλιστήρια απαιτούν μεγάλες ποσότητες νερού και πρώτων υλών, γι’ αυτό συνήθως κτίζονται κοντά σε κοιτάσματα υδατανθράκων, σημεία διανομής σωλήνων και λιμάνια.

Συνήθως το πετρέλαιο μεταφέρεται στα διυλιστήρια μέσω αγωγών. Πρώτα θερμαίνεται και εξαερώνεται στον σωληνωτό κλίβανο, απ’ όπου πάλι μεταφέρεται στον πύργο απόσταξης. Το ίδιο το πετρέλαιο αποτελεί μίγμα χιλιάδων ειδών κορεσμένων υδρογονανθράκων. Στόχος της διαδικασίας της διύλισης είναι ο διαχωρισμός τους σε διάφορα αποστάγματα.

Υπάρχουν δύο τύποι διύλισης. Προϊόντα της πρώτης αποτελούν τα καύσιμα αυτοκινήτων και θέρμανσης, ενώ του δεύτερου τα λιπαντικά.

Η διύλιση βασίζεται στο γεγονός ότι τα συστατικά του αργού πετρελαίου έχουν διαφορετικά σημεία ζέσεως, τα οποία μπορούν να ξεχωριστούν μέσω της μεθόδου της απόσταξης.

Στον πύργο απόσταξης ο ατμός του λαδιού ανεβαίνει και χάνει θερμότητα. Όταν κάποιο συστατικό φτάσει στη θερμοκρασία ζέσεως, αλλάζει σε υγρή κατάσταση. Τα αποστάγματα αυτά λέγονται και κλάσματα, και συγκεντρώνονται σε δεξαμενές αποσταγμάτων.

Το πετρέλαιο κινητήρων ρευστοποιείται στο πάτο του πύργου απόσταξης, στο πιο ζεστό σημείο. Ουσίες με χαμηλό σημείο ζέσεως, όπως π.χ. η βενζίνη ρεσυτοποιείται πιο ψηλά, ενώ τα αέρια όπως το μεθάνιο ή το αιθάνιο απομακρύνονται από την κορυφή του πύργου.

Το κατάλειπο της κλασματικής απόσταξης είναι το μαζούτ, το οποίο απομακρύνεται από το πάτο του πύργου. Το μαζούτ μπορεί επίσης να υποστεί Με την περαιτέρω απόσταξη του μαζούτ παράγονται τα λιπαντικά. Στις μέρες μας μόνο ένα μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται ως λιπαντικό, από τα υπόλοιπα παράγονται κυρίως καλής ποιότητας καύσιμα υψηλών οκτανίων και χαμηλών ανθρακούχων. Η μέθοδος αυτή ονομάζεται πυρόλυση.

Κατάλοιπο της διαδικασίας αυτής είναι η άσφαλτος, που χρησιμοποιείται στην κατασκευή οδοστρωμάτων.

Σχετικά έξτρα

Τετράχρονος κινητήρας εσωτερικής καύσης (κινητήρας Όττο)

Η 3Δ απεικόνιση δείχνει το είδος του κινητήρα που χρησιμοποιείται γενικώς στα αυτοκίνητα.

Μηχανή Ντίζελ

Ο Γερμανός μηχανικός Ρούντολφ Ντίζελ το 1893 πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον κινητήρα...

Θαλάσσια γεώτρηση εξόρυξης πετρελαίου

Η ατσάλινη εξέδρα είναι η απόληξη ενός αγωγού που διατρυπά τον θαλάσσιο πυθμένα μέχρι τα...

Υπεράκτια εξόρυξη φυσικού αερίου (Νορβηγία)

Η μεγαλύτερη θαλάσσια εξέδρα εξόρυξης φυσικού αερίου ονομάζεται Τρολ Α'. Έχει βάρος...

Δίκτυα μεταφορών

Παρουσίαση των βασικών μεταφορικών αξόνων και κόμβων: χερσαίων, υδάτινων, εναέριων.

Σχιστολιθικό αέριο

Το φυσικό αέριο που βρίσκεται μεταξύ των σχιστολιθικών πετρωμάτων μπορεί να αντληθεί,...

Oil tanker

Oil tankers appeared in the late 19th century; today they are among the largest ships.

Μεταλλουργία σιδήρου (μέσο επίπεδο)

Στις υψικαμίνους σιδήρου, από τα σιδηρομεταλλεύματα παράγεται χυτοσίδηρος.

Μεταλλουργία σιδήρου (βασικό επίπεδο)

Στις υψικαμίνους σιδήρου, από τα σιδηρομεταλλεύματα παράγεται χυτοσίδηρος.

Carboniferous flora and fauna

This animation presents some animals and plants that lived between the Devonian and...

Παραγωγή αλουμινίου

Το αλουμίνιο παράγεται από τον βωξίτη, μέσω της αλουμίνας (διοξείδιο του αργιλίου), με...

Added to your cart.