Ανεμόμυλος

Ανεμόμυλος

Η μετατροπή της κινητικής ενέργειας του αέρα σε μηχανική ενέργεια έχει πολλές χρήσεις.

Τεχνολογία, οικιακά

Λέξεις/κλειδιά

Ανεμόμυλος, σπόροι άλεσης, Μύλος-πριόνι ξυλείας, μυλόπετρα, αιολική ενέργεια, ανεμοτροχός (φτερωτή), φτυάρι, κινητική ενέργεια, μηχανικό έργο, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τεχνική

Σχετικά έξτρα

Ερωτήσεις

 • Ποιο από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι παραδοσιακός τύπος μύλων;
 • Ισχύει, ότι οι μύλοι χρησιμοποιούνταν μόνο για την άλεση;
 • Σε τι μετατρέπει ο ανεμόμυλος την κινητική ενέργεια του ανέμου;
 • Ποιο μέρος μεταβιβάζει την περιστροφή του κατακόρυφου άξονα στους καθέτους;
 • Που ρίχνονταν τα δημητριακά;
 • Ποιο μέρο αλέθει τα δημητριακά;
 • Ποιος εργάζεται στους μύλους;
 • Ποια από τα εξής ΔΕΝ είναι ανανεώσιµη πηγή ενέργειας;
 • Πού βρίκονται οι μυλόπετρες;
 • Ποιος δούλευε στον μύλο;
 • Γιατί έχουν οι ανεμόμυλοι από δύο εισόδους (συνήθως η μία απέναντι από την άλλη);
 • Πώς ονομάζεται ο κάτω όροφος των ανεμόμυλων;
 • Που συγεκντρώνεται το αλεύρι;
 • Ισχύει, ότι η κατεύθυνση της φτερωτής ρυθμίζεται;
 • Πώς περιστρεφόταν η στέγη;
 • Σε ποιον όροφο βρίσκονταν οι μυλόπετρες;
 • Ποια από τις δύο πέτρες περιστρεφόταν;
 • Το φανάρι ήταν στερεωμένο πάνω σ' αυτό.
 • Ισχύει, ότι ο αριθμός των μυλόπετρων που χρησιμοποιούνταν εξατρώταν από την δύναμη του ανέμου;
 • Ποιο από τα παρακάτω βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο;
 • Ποιο από τα παρακάτω βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο;
 • Ποιο από τα παρακάτω βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο;
 • Ποιο από τα παρακάτω βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο;
 • Πού πρωτοεμφανίστηκαν οι ανεμόμυλοι;
 • Πού κτίστηκαν οι πιο ανεπτυγμένοι αμενόμυλοι τοζ 17ου αιώνα;
 • Ο οριζόντιος άξονας μετατρέπει την αιολική ενέργεια σε...
 • Με ποιον τρόπο μεταφέρονταν οι σάκκοι αλευριού ανάμεσα στους ορόφους;
 • Οι μυλόπετρες περιβάλονταν από...
 • Γιατί οι παραδοσιακοί ανεμόμυλοι της Ολλανδίας είχαν κωνικό σχήμα;
 • Ποιο δομικό υλικό ΔΕΝ απαντάται στους ανεμόμυλους;
 • Πώς προστατεύονταν οι ανεμόμυλοι στην περίπτωση καταιγίδας;
 • Οι φτερωτές των ανεμόμυλων ...
 • Με τι καλύπτονταν τα ξύλινα πλαίσια των φτερωτών;
 • Σε ποιες περιοχές ΔΕΝ κτίζονταν ανεμόμυλοι;

Σκηνές

Ανεμόμυλος

 • πηδάλιο - Το στεφάνι περιστροφής συνδέεται με το εσωτερικό μηχάνημα μέσω του πηδάλιου.
 • στεφάνι περιστροφής (στραβοξυλική) - Η στέγη περιστρεφόταν με το στεφάνι.
 • ανεμοτροχός (φτερωτή) - Βρίσκεται στον δεύτερο όροφο και είναι στερεωμένο στο αξόνι.
 • πτερύγιο - Αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσιο καλυμμένο με καμβά.
 • τεχνητός λόφος (μυλότοπος) - Οι ανεμόμυλοι κτίζονταν σε κάποιο τεχνητό ή φυσικό ύψωμα.
 • είσοδος - Συνήθως υπήρχαν δύο είσοδοι ώστε η έλευση να μην εμποδίζεται από το πτερύγιο.
 • στέγη (καππάζα) - Η κωνική της μορφή προέρχεται από την Ολλανδία, εξασφάλιζε χαμηλή αντίσταση αέρος.
 • άμαξα

Τομή

 • πρώτο επίπεδο - Ο μυλωνάς διοργάνωνε την δουλειά από το ισόγειο, το πατάρι.
 • δεύτερο επίπεδο - Στον όροφο αυτό βρίσκονται οι μυλόπετρες.
 • τρίτο επίπεδο - Στον όροφο αυτό βρίκσονται οι μικροί τροχοί κα το φανάρι.
 • τέταρτο επίπεδο - Στον τέταρτο όροφο, ακριβώς κάτω από την στέγη βρίσκεται η φτερωτή.

Πρώτο επίπεδο

 • πρώτο επίπεδο (ανώι ή πατάρι) - Ο μυλωνάς διοργάνωνε την δουλειά από το ισόγειο, το πατάρι.
 • αλευροθήκη - Το αλεύρι συγκεντρωνόταν στις κάσες, στο ισόγειο.
 • έξοδος αλέσματος - Το αλεσμένο υλικό μεταφερόταν στην αποθήκη μέσω σωλήνων.
 • σκάλα - Η μετάβαση ανάμεσα στους ορόφους γινόταν με σκάλες.

Δεύτερο επίπεδο

 • δεύτερο επίπεδο - Στον όροφο αυτό βρίσκονται οι μυλόπετρες.
 • μυλόπετρες - Υπήρχαν περισσότερα ζευγάρια μυλόπετρων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κοινούνταν μόνο τα πανωλίθια.
 • τράπεζα μυλόπετρας - Οι μυλόπετρες προστατεύονταν από ξύλινο ή πέτρινο περίβλημα.
 • στεφάνι - Κινούσε το πανωλίθι.

Τρίτο επίπεδο

 • τρίτο επίπεδο (ανέμης) - Στον όροφο αυτό βρίκσονται οι μικροί τροχοί και το φανάρι.
 • μικροί τροχοί - Μεταβιβάζει την περιστροφή του φαναριού στις μυλόπετρες.
 • φανάρι ή ανέμη - Οι μικροί τροχοί κινούνται με αυτό.
 • άξονας - Κινεί τις μυλόπετρες με την βοήθεια των μικρών τροχών.
 • στύλος μυλόστασης - Συνέδεε τους άξονες των μικρών τροχών.
 • κατακόρυφος άξονας - Ο άξονας του φαναριού.

Τέταρτο επίπεδο

 • τέταρτο επίπεδο (καππάζο) - Στον τέταρτο όροφο, ακριβώς κάτω από την στέγη βρίσκεται η φτερωτή.
 • οδοντωτός τροχός (ρόδα) - Βρίσκεται στον τέταρτο όροφο, στερεωμένο στον κατακόρυφο άξονα.
 • ζυγός - Στοιχεία στίριξης από σκληρό ξύλο στερεώνονταν στο δοκάρι που περνά κατά μήκος του τοίχου.
 • φρένο - Η περιστροφή των πτερυγίων σταματούσε με την χρήση της πέδης.
 • οριζόντιος άξονας (αξόνι) - Αυτό συνδέει την φτερωτή με το πτερύγιο.
 • πτερύγιο - Αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσιο καλυμμένο με καμβά.
 • ανεμοτροχός (φτερωτή) - Είναι ο τροχός στον 4ο όροφο που συνδέεται στο με τον οριζόντιο άξονα.
 • ράουλα - Ο οριζόντιος άξονας στηρίζεται σε δύο σιδερένιους κυλίνδρους.

Κινητήριος μηχανισμός

 • μυλόπετρες - Υπήρχαν περισσότερα ζευγάρια μυλόπετρων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κοινούνταν μόνο τα πανωλίθια.
 • μικροί τροχοί - Μεταβιβάζει την περιστροφή του φαναριού στις μυλόπετρες.
 • φανάρι ή ανέμη - Οι μικροί τροχοί κινούνται με αυτό.
 • άξονας - Κινεί τις μυλόπετρες με την βοήθεια των μικρών τροχών.
 • οδοντωτός τροχός (ρόδα) - Βρίσκεται στον τέταρτο όροφο, στερεωμένο στον κατακόρυφο άξονα.
 • ανεμοτροχός (φτερωτή) - Είναι ο τροχός στον 4ο όροφο που συνδέεται στο με τον οριζόντιο άξονα.
 • οριζόντιος άξονας (αξόνι) - Αυτό συνδέει την φτερωτή με το πτερύγιο.
 • πτερύγιο - Αποτελείται από ένα ξύλινο πλαίσιο καλυμμένο με καμβά.

Γραφικά

 • τεχνητός λόφος (μυλότοπος) - Οι ανεμόμυλοι κτίζονταν σε κάποιο τεχνητό ή φυσικό ύψωμα.
 • στέγη (καππάζα) - Η κωνική της μορφή προέρχεται από την Ολλανδία, εξασφάλιζε χαμηλή αντίσταση αέρος.
 • αλευροθήκη - Το αλεύρι συγκεντρωνόταν στις κάσες, στο ισόγειο.
 • σκάλα - Η μετάβαση ανάμεσα στους ορόφους γινόταν με σκάλες.
 • μυλόπετρες - Υπήρχαν περισσότερα ζευγάρια μυλόπετρων. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κοινούνταν μόνο τα πανωλίθια.
 • τράπεζα μυλόπετρας - Οι μυλόπετρες προστατεύονταν από ξύλινο ή πέτρινο περίβλημα.
 • οριζόντιος άξονας (αξόνι) - Αυτό συνδέει την φτερωτή με το πτερύγιο.
 • ανεμοτροχός (φτερωτή) - Είναι ο τροχός στον 4ο όροφο που συνδέεται στο με τον οριζόντιο άξονα.

Αφήγηση

Οι πρώτες κατασκευές που αξιοποιούσαν την αιολική ενέργεια εμφανίστηκαν στην αρχαία Περσία κατά τον 9ο ή 10ο αιώνα. Η πιο ανεπτυγμένη μορφή ανεμόμυλων αναπτύχθηκε στην Ολλανδία τον 17ο αιώνα.

Οι ανεμόμυλοι κτίζονταν σε φυσικά ή τεχνητά υψώματα όπου η ροή των ανέμων ήταν συνεχής. Στην Ολλανδία κατασκευάζονταν κυρίως από ξύλο, πυλό, τούβλα ή πέτρες. Το κωνικό σχήμα των στεγών εξασφάλιζε χαμηλή αντίσταση αέρος, ενώ περιστρέφονταν σύμφωνα με τη φορά του ανέμου.

Το εσωτερικό τους περιλάμβανε συνήθως τρεις ορόφους. Στην στέγη βρισκόταν ο οδοντωτός τροχός, ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Η αεροδύναμη ερχόμενη σε επαφή με την φτερωτή μετατρεπόταν σε περιστροφική κίνηση στον οριζόντιο άξονα, δύναμη η οποία στη συνέχεια μεταφέρεται στον κάθετο άξονα.

Ο κάθετος κινεί άλλους τρεις άξονες, οι οποίοι στον δεύτερο όροφο περιστρέφουν τις δύο οριζόντιες μυλόπετρες (πανωλίθι και κατωλίθι) που συνθλίβουν το σιτάρι και άλλα δημητριακά.

Οι μυλόπετρες προστατεύονταν από ξύλινο ή πέτρινο περίβλημα. Το αλεύρι καταλήγει στις κάσες στον κάτω όροφο μέσω σωλήνων. Οι σάκοι του αλευριού μεταφέρονταν ανάμεσα στους ορόφους με ένα μηχανικό σύστημα ανέλκυσης, ενώ οι εργάτες χρησιμοποιούσαν σκάλες.

Κάποτε οι ανεμόμυλοι χρησιμοποιούνταν ευρέως σε όλη την Ευρώπη, μετά την βιομηχανική επανάσταση όμως έχασαν την σημασία τους. Το τελευταίο διάστημα διάφοροι ανεμόμυλοι ανακαινίστηκαν ως υπαίθρια μουσεία. Από τους 10 χιλιάδες ανεμόμυλους στην Ολλανδία του 19ου αιώνα σήμερα σώζονται γύρω στα 1000.

Σχετικά έξτρα

Νερόμυλος

Μηχανισμοί που χρησιμοποιούν για διάφορους σκοπούς την κινητική ενέργεια του νερού ήταν...

Ξηρός μύλος

Μηχανή που χρησιμοποιήσαν για την άλεση των σιτηρών, και την κινούσαν με άλογα, ή με...

Αλωνιστική μηχανή (19ος αιώνας)

Οι αλωνιστικές μηχανές άρχισαν να χρησιμοποιούνται για τον διαχωρισμό των σπόρων...

Cereals

Cereals are species of grasses cultivated for their edible grains.

Γεωθερμικός σταθμός ενέργειας

Στον γεωθερμικό σταθμό η ενέργεια των θερμών και υπό πίεση υπόγειων υδάτων μετατρέπεται...

Πώς λειτουργεί η θεριζοαλωνιστική μηχανή;

Οι θεριζοαλωνιστικές μηχανές χρησιμεύουν στην συγκομιδή των δημητριακών.

Οι Κάτω Χώρες στα νεώτερα χρόνια

Οι κάτοικοι της βόρειας Ολλανδίας, ήδη από τον Μεσαίωνα, αγωνίζονταν να δαμάσουν την θάλασσα.

Σταθμός αιολικής ενέργειας

Η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται σε ηλεκτρική.

Μετεωρολογικά όργανα (βασικό επίπεδο)

Τα γραφικά μας παρουσιάζουν τα όργανα που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση των...

Είδη οδοντωτών τροχών

Ένας κινητήριος οδοντωτός τροχός που βρίσκεται σε εμπλοκή, μεταδίδει την περιστροφική...

Θερμοπίδακας (γκέϊζερ)

Τα γκέϊζερ, ή θερμοπίδακες, κατά διαστήματα ελευθερώνουν θερμό νερό και ατμό από τη γη.

Ηλιακός θερμοηλεκτρικός σταθμός

Χρησιμοποιεί την ενέργεια της ηλιακής ακτινοβολίας για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα.

Σιταποθήκη (Χαράπα, 3η χιλιετία π.Χ)

Οι Ινδοί έχτιζαν στην αρχαιότητα τεράστιες σιταποθήκες με φυσικό αερισμό, όπως αυτή στην...

Aeolian landforms in deserts

Wind, as an external force, plays an important role in shaping deserts.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Πώς λειτουργεί ο ατμοστρόβιλος;

Μαθαίνουμε για την λειτουργία και δομή κατασκευής του ατμοστρόβιλου.

Γεωργία ακριβείας

Η σύγχρονη γεωργία χρησιμοποιεί νέα τεχνικά μέσα και τεχνολογίες για τις καλλιέργειες.

Ενεργειακός σταθμός βιοαερίου

Το βιοαέριο παράγεται με την βοήθεια βακτηριδίων από βιολογικά υλικά (λύματα...

Αιολόσφαιρα του Ήρωνα

Ο Ήρωνας ο Αλεξανδρινός, θεωρείται ο εφευρέτης της ατμομηχανής, αν και ο ίδιος έβλεπε ως...

Added to your cart.