Cardiac muscle tissue

Cardiac muscle tissue

400x magnification

Βιολογία

1024x683 / 475 kB

Λέξεις/κλειδιά

μικροσκοπική εικόνα, ζωικούς ιστούς

Added to your cart.