Γιατί είναι αλμυρό το θαλασσινό νερό;

Γιατί είναι αλμυρό το θαλασσινό νερό;

Το μεγαλύτερο μέρος της Γης, περίπου το 71%, καλύπτεται με νερό. Αλλά γιατί υπάρχει γλυκό και αλμυρό νερό στην Γη;

02:42

Γεωγραφία

Λέξεις/κλειδιά

θαλασσινό νερό, θάλασσα, αλμυρό νερό, Γη, σχηματισμός της Γης, πρωτο-Γη, ορυκτό, υδροσφαίρα, φύση, Φυσική Γεωγραφία, αλμυρότητα, ωκεανός, πυθμένας, νερό, διάλυση, του γλυκού νερού, πόσιμο νερό, supercontinent

Added to your cart.