Από πού προέρχεται ο χρυσός;

Από πού προέρχεται ο χρυσός;

Ο χρυσός είναι σπάνιο μέταλλο που η εξόρυξη και μετάλλευσή του είναι συχνά δύσκολη και επικίνδυνη.

02:44

Φυσική

Λέξεις/κλειδιά

Φυσική, σωματιδιακής φυσικής, Πυρηνική Φυσική, ισχυρή αλληλεπίδραση, πυρήνας, πυρηνική σύντηξη, πυρηνική αντίδραση, σύντηξη πυρήνων, χρυσό, αστρονομία, Αστέρι, πολύτιμα μέταλλα, εξόρυξη, σουπερνόβα, αστέρι νετρονίων, χημικό στοιχείο, μετάλλευμα χρυσού, σπάνια μέταλλα, θερμοπυρηνική αντίδραση, κόκκινο γίγαντα, κόκκινο υπεργίγαντα, αστέρια, Ήλιος, Η δομή του Ήλιου, βαρέα μέταλλα, σίδερο

Added to your cart.