Stemmeproduktion

Stemmeproduktion

Når der produceres lyd, vibreres stemmebåndene af luften, som strømmer ud af lungen.

Biologi

Nøgleord

vocal cord, voice production, larynx, glottis, speech, pharynx, sound wave, sound, tone, deep voice, high frequency sound, vibration, upper airway, palate, læbe, respiration, arytenoid cartilage, exhalation, tongue, respiratory tract, human, inhalation, speech development, biology

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Lyd produktion

 • stemmebånd - Bevægelsen af arytenoid brusk spænder eller slapper dem. Jo mere spændt de er, desto højere er lyden, de producerer.
 • glottis åbning
 • skjoldbrusk - Også kendt som "Adams æble". Det er den største brusk i strubehovedet.
 • ringbrusk
 • arytenoid brusk - Musklerne, der er fastgjort til det, gør det drejeligt og tillader det at spænde eller slappe på stemmebåndene. Jo mere spændt stemmebåndene er, desto højere er lydens tonehøjde.

Luftveje

 • næsehulen - Resonator hulrum, de spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • mundhule - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • svælghule - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet. Luftrøret og spiserøret begynder her.
 • spiserøret - Det starter i svælget og fremdriver føden ned i maven. Under indtagelse bliver fødevaren rettet ind i spiserøret ved hjælpe af strubelåget.
 • strubehoved - Når stemmebåndene resoneres af den udstrømmende luft, produceres der en lyd.
 • luftrør - Det forbinder strubehovedet til lungerne, hvilket tillader passage af luft. Det understøttes af C-formede bruskede ringe.
 • bronchier - De to grene som går fra luftrøret ind i lungerne. Hver bronkie forgrener sigi sekundære bronkier.
 • lunger - Når der produceres lyd, klemmer brystet og membranen dette par organer, hvilket tvinger luften ud af dem, der vibrerer stemmebåndene i strubehovedet.

Øvre luftveje

 • næsehulen - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • mundhule - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • ganen - Det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • underkæbe
 • tunge - Den er vigtigt ti at producere tale lyde.
 • tungeben (lingual)
 • mylohyoid muskel
 • svælghule - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet. Luftrøret og spiserøret begynder her.
 • strubehoved - Når stemmebåndene resoneres af den udstrømmende luft, produceres der en lyd.
 • luftrør - Det forbinder strubehovedet til lungerne, hvilket tillader passage af luft. Det understøttes af C-formede bruskede ringe.
 • spiserør - Det starter i svælget og fremdriver føden ned i maven. Under indtagelse bliver fødevaren rettet ind i spiserøret ved hjælpe af strubelåget.

Strubehovedets anatomi

 • strubelåg - Det leder mad til spiserøret under indtagelse.
 • skjoldbrusk - Også kendt som "Adams æble". Det er den største brusk i strubehovedet.
 • ringbrusk
 • arytenoid brusk - Musklerne, der er fastgjort til det, gør det drejeligt og tillader det at spænde eller slappe på stemmebåndene. Jo mere spændt stemmebåndene er, desto højere er lydens tonehøjde.
 • corniculate brusk
 • stemmebånd - Bevægelsen af arytenoid brusk spænder eller slapper dem. Jo mere spændt de er, desto højere er lyden, de producerer.
 • glottis åbning

Animation

 • næsehulen - Resonator hulrum, de spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • mundhule - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet.
 • svælghule - Resonator hulrum, det spiller en vigtig rolle i dannelsen af ​​tone kvalitet. Luftrøret og spiserøret begynder her.
 • strubelåg - Det leder mad til spiserøret under indtagelse.
 • skjoldbrusk - Også kendt som "Adams æble". Det er den største brusk i strubehovedet.
 • ringbrusk
 • arytenoid brusk - Musklerne, der er fastgjort til det, gør det drejeligt og tillader det at spænde eller slappe på stemmebåndene. Jo mere spændt stemmebåndene er, desto højere er lydens tonehøjde.
 • corniculate brusk
 • stemmebånd - Bevægelsen af arytenoid brusk spænder eller slapper dem. Jo mere spændt de er, desto højere er lyden, de producerer.

Strubehovedets placering

 • strubehoved - Når stemmebåndene resoneres af den udstrømmende luft, produceres der en lyd.

Fortællerstemme

Strubehovedet er det organ, der producerer den menneskelige stemme. Det er bygget op af forskellige bruske: ringbrusk, skjoldbrusk, strubelåget, tudbrusk og hornbrusk. Når stemmebåndene i strubehovedet sættes i vibration af den luft, der strømmer ud, produceres der en lyd.

Spændingen af stemmebåndene afhænger af indstillingen af tudbrusken. Jo mere spændt stemmebåndene er, desto højere er tonehøjden på den lyd, de producerer, det vil sige jo højere er frekvensen. Afslappede stemmebånd producerer en lavere tonehøjde.

Lydens amplitude afhænger af mængden af luft, som strømmer ud af lungerne.

Timbre eller klangfarve er det der gør en bestemt lyd forskellig fra en anden. Stemmebåndene frembringer lyd med en mængde overtoner. Det er styrken på og mønsteret af overtonerne, der skaber forskellig timbre.
Forskellige resonatorhulrum spiller en vigtig rolle for at skabe timbre: svælget, mundhulen, næsehulen og de forreste bihuler.

Når vi taler, producerer vi en række lyde med varieret tonehøjde, amplitude og timbre.

Relaterede ekstramaterialer

Åndedrætssystemet

Åndedrætssystemet er ansvarlig for indtagelse af ilt og frigivelse af carbondioxid.

Den øvre mave-tarmkanal

Under indtagelse tages mad fra mundhulen ned i maven.

Talecentrum og dets struktur

At fremkalde tale kræver et synkroniseret arbejde af flere kortikale centre.

Enkel harmonisk bevægelse og ensartet cirkulær bevægelse

Enkel harmonisk bevægelse kan betragtes som den endimensionelle projektion af ensartet cirkulær bevægelse.

Guitar

Gitaren er et strenge instrument som findes i forskellige former.

Hvordan virker det? - Højttaler

I højttalere genereres lydbølger gennem elektromagnetisk induktion.

Karakteristik af lydbølger

Denne animation forklarer de vigtigste karakteristika ved bølger gennem lydbølger.

Næsen og lugtesansen

lugtreceptorer producerer elektriske signaler, når de stimuleres af lugt.

Skjoldbruskkirtlen

En vigtigt hormonkirtel, der påvirker stofskiftet og kalciumbalancen i kroppen.

Smagssansen

Smagsreceptorer konverterer kemiske stimuli til elektriske signaler.

Typer af bølger

Bølger spiller en yderst vigtig rolle på mange områder af vores liv.

Virkninger af rygning på lungerne

Rygning skader alvorligt åndedrætssystemet, det kan forårsage KOL eller lungekræft.

Menneskelige tænder

Mennesker har 4 typer tænder: fortænder, hjørnetænder, foreste og bagerste kindtænder.

Tandbørstning

Tandbørstning er en vigtig del af mundhygiejnen.

The bones of the thorax

The ribs, the sternum and the spinal column form the skeleton of the chest.

Added to your cart.