Stegosaurus

Stegosaurus

En form for forhistorisk reptil med knogleplader på ryggen, som hjalp med termoregulering.

Biologi

Nøgleord

dino, dinosaur, Stegosaurus, prehistoric creature, reptile, extinct, fossil, Thyreophora (Skjoldbærere), Juratiden, dyr, vertebrates, herbivore, biology

Relaterede ekstramaterialer

Apatosaurus

Langhalset plante ædende dinosaur med en robust krop.

Ammonitter

En uddød gruppe blæksprutter, med faste ydre skeletter. De er gode indeksfossiler.

Deinonychus

Deinonychus antirrhopus, den "frygtelige klo", var en kødædende fuglelignende dinosaur.

Flora og fauna under kultiden

Denne animation præsenterer nogle dyr og planter, der levede mellem Devon og Perm perioderne (358–299 millioner år siden).

Homo erectus

Den "oprejstige mand" brugte værktøjer og kunne starte ild.

Ichthyostega

En forhistorisk amfibie og en tidlig repræsentant for tetrapoder, der uddøde 360 millioner år siden.

Iktyosaurer

Fisklignende marine dinosaurer, der lignede delfiner; et godt eksempel på konvergent udvikling.

Istiden

Den sidste istid sluttede for 13 tusinde år siden.

Monstre fra fortiden: havskorpioner

Eurypterider er en uddødt gruppe af paleozoiske vandlevende leddyr.

Pteranodon longiceps

En forhistorisk flyvende reptil, der ligner fugle. Der er imidlertid ingen direkte evolutionær forbindelse mellem de to.

Tiktaalik

En overgangsform mellem fisk og tetrapoder eller fire benede hvirveldyr.

Tyrannosaurus rex "tyran firben"

Stort kødædende dyr, den mest kendte af dinosaurer.

Triceratops

En type herbivorøs dinosaur, der er let genkendelig ved sin store krave og tre horn, som levede i kridtperioden.

Trilobiter

Forfædrene til edderkopper og krebsdyr tilhørte klassen Trilobita.

Uldhåret mammut

Det uddøde elefantdyr var tæt forbundet med dagens elefanter, ofte jaget af forhistorisk mennesker.

Yemenkamæleon

Kameleoner er krybdyr med evne til at ændre deres farver.

Archaeopteryx

Archeopteryx viser egenskaber hos både fugle og krybdyr. Den er sandsynligvis fuglens forfader.

Hugorm

En art af giftige slanger udbredt i Europa. Dens bid er sjældent dødelig for mennesker.

Kontinental drift på en geologisk tidskala

Jordens kontinenter har været i konstant bevægelse under planetens historie.

Snog

En type slange med en karakteristisk plet på halsen.

Added to your cart.