Offentlige forsyningstjenester

Offentlige forsyningstjenester

System der opfylder forbrugernes krav til vandforsyning, bortskaffelse af spildevand, el, varme, gasforsyning og telekommunikation.

Geografi

Nøgleord

public utilities, system of public utilities, wire, water supply, gas supply, wastewater disposal, telecommunication, district heating, service, electric network, electric current, drinking water, natural gas, sewage, boiling water, precipitation, consumers, geography

Relaterede ekstramaterialer

Afsaltning af havvand

Desalineringsprocessen producerer drikkevand fra havvand.

Elektriske lyskilder i hjemmet

Denne animation viser egenskaberne ved lyskilder i hjemmet, fra traditionelle pærer til LED-lys.

Elforsyningsnet

Formålet med elforsyningsnetværket er at levere elektricitet til forbrugerne.

Hvordan virker det? - Computernetværk

Internettet giver os mulighed for at sende data hurtigt over store afstande.

Hvordan virker det? - Solpanel og solfanger.

Denne animation demonstrerer, hvordan solenergi kan udnyttes.

Hvordan virker det? - Vandtårn

Denne animation demonstrerer strukturen af ​​vandtårne.

Luftforurening

Denne animation præsenterer de vigtigste kilder til luftforurening: landbrug, industri og byområder.

Rensningsanlæg

Behandlet spildevand kan anvendes i landbrug og industri.

Vandforsyningssystem

Vandforsyningssystemet giver rent og sikkert drikkevand til forbrugerne.

Vindkraftværk

Vindkraftværker konverterer vindens kinetiske energi til elektricitet.

Biogas kraftværk

Biogas kan produceres af organisk materiale (gødning, planteaffald, organisk affald) ved hjælp af bakterier. Biogas er en blanding af methan og...

Miljøforurening

Miljøforurening er menneskeskabt negativ påvirkning af vore omgivelser.

Solkraftværk

Solkraftværker konverterer solenergi til elektricitet.

Added to your cart.