Carbonation (CO₃²⁻)

Carbonation (CO₃²⁻)

En sammensat ion produceret fra kulsyre ved frigivelse af protoner.

Kemi

Nøgleord

carbonate ion, acidic residue ion, anion, ion, compound ion, carbonic acid, carbonates, inorganic chemistry, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Relaterede ekstramaterialer

Calciumcarbonat (CaCO3)

Kalksten er et bredt og meget anvendt materiale.

Kuldioxid (CO₂) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri, tungere end luft. Nødvendig for fotosyntese hos planter.

Kulmonoxid (CO) (mellemniveau)

Farveløs, lugtfri gas, meget giftig for mennesker og dyr i høj koncentration.

Kulsyre (H₂CO₃)

Farveløs, lugtfri væske produceret ved at opløse kuldioxid i vand.

Permanganation (MnO₄⁻)

Kaliumpermanganat anvendes som et desinfektionsmiddel.

Salpetersyre (HNO₃)

Et af oxo-syrene af nitrogen. En farveløs forbindelse med en skarp lugt, en stærk oxidant.

Added to your cart.