Carbamid (urinstof) (CO(NH₂)₂)

Carbamid (urinstof) (CO(NH₂)₂)

En organisk forbindelse i urinen hos pattedyr, der anvendes til fremstilling af gødning som nitrogenkilde.

Kemi

Nøgleord

carbamide, diaminomethanal, amide, urine, urea, fertiliser, defrosting, plastics, protein metabolism, aminoplasts, chemistry

Relaterede ekstramaterialer

Scener

Relaterede ekstramaterialer

Acetamid (ethanamid) (C₂H₅NO)

En hvid, lugtfri krystallinsk forbindelse.

Formamid (methanamid) (HCONH₂)

En farveløs, lidt viskøs, hygroskopisk væske, der anvendes til fremstilling af myresyre, hydrogencyanid og andre organiske forbindelser.

Molekyle øvelse VII (organiske nitrogenforbindelser)

En øvelse om grupperne og strukturen af ​​organiske nitrogenforbindelser.

N, N-diethylpropanamid (C₇H₁₅NO)

En farveløs væske, et tertiært amid.

Dimethylamin (NH(CH₃)₂)

En farveløs gas med en skarp lugt. Den er meget udbredt i industrien.

Methylamin (NH₂CH₃)

Den enkleste primære amin.

N-methyletanamid (C₃H₇NO)

En fast, krystallinsk forbindelse.

Trimethylamin-N N(CH₃)₃

En tertiær amin med en karakteristisk ubehagelig lugt, der forekommer i dårlig mad.

Ammoniak (NH₃)

Ammoniak er en farveløs gas med en karakteristisk skarp lugt. Dens opløsning i vand kaldes ammoniumhydroxid eller ammoniak i husholdningen.

Added to your cart.