Pozorování tání

Zákony tání lze pozorovat při zahřívání salolu umístěného ve vodě.

Pozorování procesu mrazení

V průběhu zmrazování, vnitřní energie salolu klesá, zatímco se u chladící vody zvyšuje.

Added to your cart.