Výsledná síla

Síly působící na objekt mohou být nahrazeny jedinou silou, a to výslednou síla.

Stupnice

Ve fyzice stupnice představuje systém postupně rostoucích hodnot.

Added to your cart.