Vlny pohybující se podél pružiny

Vlny se může pohybovat podél pružiny v podélném nebo příčném směru.

Ohřívání zkumavky

Plamen hořícího etanolu ohřívá zkumavku a ohřátá zkumavka ohřívá studenou vodu.

Olejové skvrny na vodě

Barevné olejové skvrny jsou důkazem interference světla.

Added to your cart.