Experimentování s oxidem uhličitým

Vzhledem k tomu, že oxid uhličitý je hustší než vzduch, hromadí se na dně.

Added to your cart.